Học và làm dự án phần mềm

Là một trong nhiều khóa đào tạo kỹ năng & kiến thức chuyên môn làm dự án thực tế dành cho Học viên.

Học thử miễn phí
hoc-va-lam-du-an-phan-mem

Khóa học Lập Trình C#.NET từ Cơ bản đến Nâng cao

Ngôn ngữ C# là một ngôn ngữ mới, cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu và dễ học. C# thừa hưởng những ưu việt từ ngôn ngữ Java, C, C++ cũng như khắc phục được những hạn chế của các ngôn ngữ này. C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, được xây dựng dựa trên C++ và Java. Từ những khái niệm cơ bản đến các bài học lập trình C # cụ thể - khóa học "Lập Trình C#.NET" của ImicroSoft sẽ trình bày đầy đủ các kiến thức về C# từ cơ bản đến nâng cao. Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

1.  Giới thiệu về Khóa học này:

-  Ngôn ngữ C# là một ngôn ngữ mới, cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu và dễ học. C# thừa hưởng những ưu việt từ ngôn ngữ Java, C, C++ cũng như khắc phục được những hạn chế của các ngôn ngữ này. C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, được xây dựng dựa trên C++ và Java.
-  Từ những khái niệm cơ bản đến các bài học lập trình C # cụ thể - khóa học "Lập Trình C#.NET" của ImicroSoft sẽ trình bày đầy đủ các kiến thức về C# từ cơ bản đến nâng cao.
-  Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

khoa-hoc-lap-trinh-c-tu-co-ban-den-nang-cao
2.  Đối tượng phù hợp tham gia khóa học :

-  Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề chuyên ngành CNTT/CNPM hoặc liên quan.
-  Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
-  Là ngôn ngữ nền tảng để học viên tham gia phát triển web ASP.NET MVC 5-6.
-  Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#
-  Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#...

3.  Bạn nhận được những gì qua khóa học này?

Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên có thể:

-  Là cơ sở để phát triển lập trình di động đa nền tảng với Xamarin hoặc lập trình web ASP.NET MVC 5-6.
-  Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#.
-  Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#.
-  Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#.

4.  Cần đầu tư những gì dành cho khóa học này?

-  Thời gian bạn cần đầu tư cho khóa học này : 2 - 2.5 tháng - 03 buổi/1 tuần - 02h/1 buổi học.
-  Mỗi ngày bạn cần dành được ra ít nhất là 04 giờ cho việc đọc tài liệu chuyên nghành + xem video giảng dạy + thực hành làm ứng dụng & rèn luyện thêm Tiếng Anh chuyên ngành CNTT/CNPM .
-  Phương tiện đi lại nếu bạn ở quá xa mà xe buýt không đảm bảo thường xuyên đến đúng giờ giúp bạn được.
-  Máy tính cá nhân Desktop hoặc Laptop (cấu hình phù hợp 04GB Ram & ổ cứng 128GB SSD) để đảm bảo Build Project Nhanh & Hiệu quả.
-  Kinh phí dành cho việc tham gia khóa học này (liên hệ Phòng Tuyển Sinh để biết thông tin).

5.  Bạn sẽ được học những gì?

Công cụ phát triển:

-  SQL Server Management Studio 2008
-  Microsoft Visual Studio 2012 - 2013
-  Microsoft Visual SourceSafe
-  Visual SVN Server – Tortoise SVN
-  Team Foundation Server 2010


Phân tích Thiết Kế Hệ Thống trên Dự Án:

-  Nắm bắt và hiểu rõ Qui trình phân tích thiết kế từ khâu khai thác Requitment của Khách Hàng đến khâu hoàn chỉnh xong bản PTTK Hệ Thống.
-  Nắm chắc kiến thức cũng như kinh nghiệm về phân tích thiết kế hệ thống.
-  Giúp tự chủ pttk hệ thống cho các bài toán khác.


Cài đặt & cấu hình Database SQL Server:

-  Tạo và quản lý cấu hình thông tin Database (Services & Remote Connections)
-  Cài đặt và cấu hình Tools SQL Server Management Studio.
-  Cài đặt và cấu hình csdl SQL Server (DataFile & LogFile).
-  Một số kỹ thuật khác liên quan nội dung này.
-  Hiểu về cấu trúc cơ sở dữ liệu SQL Server.

Định nghĩa đối tượng và mô hình hóa Quan hệ:

-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
   +  Hiểu rõ các chuẩn hóa CODD(Normal Form – 1NF, 2NF, 3NF) phục vụ tối ưu và mô hình hóa phân tích thiết kế hệ thống khi giải quyết các
   bài toán thực tế.
   +  Phân tích thiết kế & thiết lập mô hình quan hệ rằng buộc liên kết giữa các thực thể với nhau (1-1, 1-n & m-n)
   +  Hiểu rõ kinh nghiệm về phân tích thiết kế CSDL dựa trên requitment của khách hàng (ER Relationship).
   +  Tạo và quản lý các đối tượng thực thể: table, views,…
-  Một số kỹ thuật khác liên quan nội dung này.


Lập trình truy vấn dữ liệu với T-SQL:

-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
   +  Các kiểu dữ liệu cơ bản trong SQL Server (Char, Varchar, NVarchar, Binary,...)
   +  Tạo, sửa, xóa các thực thể sử dụng Query (create, alter,constraints,..)
   +  Cú pháp lệnh, khối lệnh SQL.
-  Các tập lệnh lập trình thao tác với dữ liệu (Insert, Update, Delete, Like, Join Data, Union, With, Rank,…)


Lập trình Stored Procedures, Functions:

-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
   +  Xây dựng và phát triển được các modules dựa vào thủ tục (procedure), hàm (functions)
   +  Hiểu rõ các dạng thủ tục, hàm trong Sql Server.
   +  Debug for Stored procedure, Functions
-  Một số kỹ thuật khác liên quan nội dung này.


Kỹ thuật Nhâp/Xuất dữ liệu:

-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
   +  Kỹ thuật khi import dữ liệu ngoài vào trong csdl SQL Server:
       -->  Text file, Excel, Access
       -->  SQL Server
       -->  Oracle
       -->  Khác
   +  Kỹ thuật khi Export dữ liệu trong SQL ra các dạng file tương ứng : Text file, Excel, Html, SQL file,… hoặc tới các hệ database tương ứng: SQL, Oracle, Excel, Access,…
   +  Nhập & Xuất thông qua lập trình truy vấn dữ liệu có chọn lọc.
-  Một số kỹ thuật khác liên quan nội dung này.


Quản Lý Cấu Hình Dự Án (Overviews and configuration tools for developer):

-  Kiến thức, Kinh Nghiệm về quản lý cấu hình, quản lý source code trong các dự án với Visual SourceSafe - VSS và SVN.
-  Kiến thức, Kinh Nghiệm về .NET Frameworks, kiểu dữ liệu và các toán tử trong lập trình C#.
-  Cài đặt và cấu hình các công cụ lập trình.
-  Và nhiều nội dung liên quan khác nữa.


Cấu Trúc Lập Trình (Structure Programming with C# language):

-  Hiểu và học những kiến thức căn bản về C# (Biến là gì?, Cách viết mã lệnh trong ngôn ngữ C#?,….).
-  Học và làm bài với các phát biểu phân nhánh có điều kiện (If…Else, Switch..Case,..).
-  Học và làm bài với các phát biểu lặp (For, While..Loop, Do..While Loop, ForEach..).
-  Và nhiều nội dung liên quan khác nữa.

Lập trình Hướng Đối Tượng (Objects Oriented Programming with C# language):

-  Hiểu và so sánh giữa lập trình Hướng Thủ Tục và lập trình Hướng Đối Tượng?
-  Học và làm bài với các đặc điểm của OOP.
-  Classes and Objects (Access modifiers, method arguments).
-  Inheristance (Base Class and Deliver Class).
-  Polymorphism (Overload and Override).
-  Abstract (Abstract Class and Interface).
-  Học và làm bài theo mô hình MVC(Views – Controllers – Models).
-  Kinh nghiệm mô hình hóa các đối tượng trong thế giới thực vào bài toán lập trình.
-  Ứng dụng OOP vào bài toán thực tế.
-  Và nhiều nội dung liên quan khác nữa.


Lập trình Mảng và Tập Hợp (Arrays and Collections):

-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
   +  Sử dụng Mảng Đối Tượng và truyền Mảng Đối Tượng trong các bài toán xử lý thông tin.
   +  Học kiến thức và làm bài về List, ArrayList, Hashmap, Collections.
   +  Học kiến thức và làm bài về Mảng 1 chiều,2 chiều, nhiều chiều,…
   +  Hiểu và so sánh Mảng Tĩnh với Mảng Động?
-  Ứng dụng Mảng Động trong các bài toán thực tế.


Lập trình XML, Json và Files (XML, Json and Files):

-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
   +  XML Database Files
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về XML Database Files như: Create XML, Read XML, Update XML,...   
   +  JSon Database Files
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về Json Database Files như: List to Json, Json to List, Objects to Json, Json to Objects,…
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm khi xử lý modules bài toán về JSON Database files.
-  Và nhiều nội dung liên quan khác nữa.


Lập trình với Công Nghệ LinQ & Entity FrameWorks:

-  Làm việc với Công Nghệ mới LinQ kết hợp với Entity FrameWorks giúp phát triển nhanh các module trong Dự Án Phần Mềm.
-  Một số kỹ thuật được áp dụng: LinQ to Method, LinQ to Query, LinQ with EntiyFW, LinQ with Store Procedure,…


Thiết kế Báo Cáo - Reports:

-  Kiến thức, Kinh Nghiệm khi xử lý modules bài toán về Reports trong C# thông qua các dạng báo cáo thường sử dụng trong các dự án.
-  Kiến thức, Kinh Nghiệm về Thiết Kế cũng như Cấu Hình tham số cho Báo Cáo - Reports như: Create Reports, Configuration Reports,...
-  Và nhiều nội dung liên quan khác nữa.


Thiết kế giao diện chuyên nghiệp với DevExpress:
-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về cách thiết kế giao diện cho ứng dụng phần mềm Chuyên Nghiệp, cách sử dụng các components trong phát triển phần
 mềm ứng dụng cc DevExpress...
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm sử dụng các component như: GridViews,Ribbon Forms, LookupEdit,…khi xử lý modules bài toán về DevExpress trong
 C#.NET.
   +  Và nhiều nội dung liên quan khác nữa.

Dự án cuối khóa sử dụng giao diện chuyên nghiệp với DevExpress:

-  Vận dụng toàn bộ Kiến Thức, Kinh Nghiệm vào phát triển một số dự án Phần Mềm Quản Lý về C#.NET APPs như:
   +  Phần mềm Quản Lý Nhân Sự - iHRM.
   +  Phần mềm Quản Lý Đào Tạo – iTraining.
   +  Phần mềm Quản Lý Bán Hàng – iShopping.
   +  Phần mềm Quản lý Bệnh Viện – iHopital.
   +  Phần mềm Quản lý Siêu thị - iMarket
   +  Phần mềm Quản lý Spa - iSpa
   +  ....


* Ghi chú: Để nhận được đầy đủ thông tin chi tiết cũng như chính sách Học Bổng dành cho Khóa học lập trình C# này các bạn vui lòng đăng ký ghi danh trên website hoặc liên hệ với Phòng Tuyển Sinh theo Hotline: 024 3 7557 666 - 024 3 7557 333 - 0916 878 224. Phòng Tuyển Sinh sẽ gọi điện lại tư vấn rõ hơn cho các bạn về Khóa học này. Trân thành cảm ơn!!!

khoa-hoc-lap-trinh-c-tu-co-ban-den-nang-cao
             (Hình 01 - Giao diện phần mềm Quản lý SPA do Học viên lớp Y2016CS46 phát triển với Visual Studio + DevExpress)

khoa-hoc-lap-trinh-c-tu-co-ban-den-nang-cao

khoa-hoc-lap-trinh-c-tu-co-ban-den-nang-cao
 

6.  Chính sách và quyền lợi bạn được hưởng là những gì?

Thông tin:
-  Hình thức Đào Tạo : Đào tạo trên Dự Án Thực Tế .
-  Chỉ tiêu Tuyển Sinh dành cho khóa học này : từ 08 - 12 học viên.
-  Thời gian để hoàn thành khóa đào tạo này : 02 - 2.5 tháng - 03 buổi / 01 Tuần - 02h/1 buổi học.
-  Điều kiện tham gia khóa đào tạo này: Sử dụng thành thạo máy tính, đam mê, yêu thích lập trình & quyết tâm theo đuổi nghề.

Quyền lợi:
-  Được tham gia học thử 01 TUẦN MIỄN PHÍ.
-  Được cung cấp trọn bộ Video Giảng Dạy chi tiết & giải thích cặn kẽ từng phần trong video + Bài giảng từng phần nội dung học.
-  Nhận được chính sách ưu đãi Học phí | Học bổng có thể 50% hoặc 100% (Nhận được Học Bổng từ 50-100% đối với học viên có hoàn cảnh khó khăn & người khuyết tật).
-  Được học cùng Chuyên Gia có nhiều năm Kinh Nghiệm trên các Dự Án lớn, với các cương vị như: PL hay PM trong doanh nghiệp của Việt Nam hoặc Nước Ngoài đầu tư tại Việt Nam.
-  Được Chuyên gia tận tình truyền dạy kiến thức chuyên môn cho phát triển dự án thực tế đã từng triển khai cho Khách hàng.
-  Được chia sẻ nhiều kỹ năng mềm quan trọng khi join vào dự án tại doanh nghiệp hoặc làm việc với khách hàng.
-  Được tham gia làm Dự án Cuối Khóa để thực hiện Bảo Vệ Tốt Nghiệp trước Hội đồng Chuyên gia của IMicroSoft.
-  Được nhận Chứng Nhận Kinh Nghiệm Dự Án khi Tốt nghiệp khóa học & được công nhận trên toàn quốc.
-  Được tham gia vào các đợt Phỏng Vấn chọn Ứng Viên với sự có mặt của đại diện các Đối tác Tuyển Dụng của IMicroSoft.
-  Được chọn tham gia vào lớp HUẤN LUYỆN DỰ ÁN MIỄN PHÍ ( hưởng chế độ Lương + Thưởng theo Dự án tùy vào sự cống hiến của từng thành viên).
-  Được tham gia vào Cộng Đồng Học Viên của IMicroSoft để được giao lưu học hỏi kiến thức lẫn nhau.
-  Được chia sẻ Kỹ năng viết CV và phỏng vấn trực tiếp nhà Tuyển Dụng.

7.  Cơ hội phát triển kỹ năng & kiến thức chuyên môn sau khóa Huấn Luyện Dự Án?

Lộ trình thực hiện ở hình thức này như sau:
-  Hoàn thành cấp độ 1 - Junior Software Engineer  <02 - 2.5 tháng học tập>.
-  Hoàn thành cấp độ 2 - Developer Software Engineer  <03 tháng học tập>.
-  Hoàn thành cấp độ 3 - Senior  Software Engineer  <04 - 06 tháng Huấn Luyện trên Dự Án>.

Hình thức áp dụng và triển khai thực tế tại trung tâm đào tạo IMicroSoft Hà Nội & Hồ Chí Minh:
-  Học viên tham gia theo hình thức này thì sẽ không phải lo lắng xin việc làm. Vì IMicroSoft sẽ bố trí công việc phù hợp với năng lực của các em.
-  Tham gia hình thức này Học viên & PĐT IMicroSoft sẽ cùng ký HĐ cam kết đảm bảo quyền lợi đôi bên.
-  Học viên bắt buộc phải tham gia & hoàn thành cấp độ 01 - Junior Software Engineer tại IMicroSoft Hà Nôi hoặc Hồ Chí Minh.
-  Được MIỄN PHÍ hoàn toàn khi đủ điều kiện tham gia vào quá trình Huấn Luyện Dự Án.

Các nhóm áp dụng triển khai theo hình thức này:
Software Engineer
   +  C#.NET APPs & ASP.NET MVC Web
   +  JAVA APPs & J2EE Web 
   +  JAVA APPs & ANDROID Mob
   +  Mean Full Stack JS
   +  C/C++ & Embeded
-  Software Testing
   +  Manual Testing & Automation Testing
-  Database Administrator
   +  SQL Server Database Administrator & Developer
   +  Oracle Database Administrator & Developer
-  Quality Assurance Engineers
   +  QA/QC  Software

Chính sách quyền lợi & thông tin chi tiết đầy đủ về Khóa Huấn Luyện Dự Án này :
-  Để biết thông tin chi tiết về khóa Huấn Luyện Dự Án này các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyển Sinh theo Hotline: 0243. 7557 666 - 0916 878 224.

8.  Cơ hội Nghề Nghiệp sau Tốt Nghiệp của bạn?

-  Phòng Đào Tạo IMicroSoft đã chính thức ký kết hợp tác Tuyển Dụng được với hơn 55+ Doanh nghiệp trong ngành CNTT/CNPM. Xem thông tin tại đây.
-  Học viên khi Tốt nghiệp khóa đào tạo với kết quả tốt sẽ luôn nhận được nhiều cơ hội việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn tại các Đối tác Tuyển Dụng của IMicroSoft ở Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.
-  Buổi Bảo vệ Tốt Nghiệp tại IMicroSoft sẽ có sự góp mặt của đại diện một số Đối tác Tuyển Dụng tham dự để chọn Ứng viên cho Doanh nghiệp của mình. Do đó đây chính là cơ hội để Học viên tiếp cận gần nhất với Nhà Tuyển Dụng.
-  Học viên có kết quả học tập tốt hoàn toàn có thể làm việc về Phần mềm ngay tại IMicroSoft Hà Nội | Hồ Chí Minh nếu có mong muốn.
-  Nhiều cơ hội khác nữa đang chờ bạn ở tương lai. Hãy nỗ lực & cháy hết mình với niềm đam mê với nghề.

9.  Đội ngũ Chuyên gia phụ trách khóa học này?

Những yêu cầu bắt buộc đối với 1 Chuyên gia khi nhận lớp & trực tiếp truyền dạy kiến thức chuyên môn cho Học viên. Gồm có:

-  Tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Học.
-  Có ít nhất 10+ năm Kinh Nghiệm tham gia Phát triển & Quản lý các dự án phần mềm với .NET FW (C#/ASP.NET/SHARE POINT).
-  Cương vị từng nắm giữ tại doanh nghiệp có thể là PL (Project Leader), PM (Project Manager).
-  Tham gia thi và đạt được một số Chứng chỉ có thể là: MCA, MCAD, MCT, OCA, OCP,...
-  Có nhiều năm tham gia giảng dạy các khóa với C#.NET và đạt được nhiều thành tích cao trong quá trình giảng dạy tại iMIC.
-  Có kỹ năng sư phạm tốt cũng như luôn biết cách "truyền lửa đam mê" cho học viên.
 
khoa-hoc-lap-trinh-c-tu-co-ban-den-nang-cao khoa-hoc-lap-trinh-c-tu-co-ban-den-nang-cao khoa-hoc-lap-trinh-c-tu-co-ban-den-nang-cao


IMICROSOFT - ĐÀO TẠO KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH & ĐỒ HỌA
-  Cơ sở Hà Nội: Tầng 2B, tòa nhà T6-8, Tổng Cục 5, Bộ Công An, Số 643A Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội.
-  Hotline: 043 7557 333 - 043 7557 666 - 0916 878 224
-  Cơ sở Hồ Chí Minh: Số 256/18 Pasteur, phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh
-  Điện thoại: (028) 382 00 152 - 0916 878 224 - 0988 270 588
-  Website: www.imic.edu.vn
-  Email: tuvan@imicrosoft.edu.vn
-  Facebook: www.facebook.com/imicrosoft.edu.vn
-  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCiKvIsKnKjftoChlVbdDVMA
 

CAM KẾT HỖ TRỢ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP?

Cam kết hỗ trợ việc làm, gửi CV giới thiệu sang các Đối tác, Khách hàng của IMIC hoặc tham gia ngay vào phòng Phần mềm. Đây vừa là cơ hội để trau dồi vốn Kiến thức + Kinh nghiệm, cơ hội để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho Dự Án.

Xem thêm

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO NÀY?

Là tiền đề vững chắc để Học viên sớm đạt được mục tiêu. Mục tiêu đó có thể là: LTV Phần mềm QL, LTV Website/Web Portal, W.Phone Mobile Apps/Game. Khóa học này còn trang bị cho HV những kiến thức ở mức Core, Công nghệ mới, Mô hình chuẩn Dự án và bộ công cụ mạnh cho phát triển nhanh Dự Án.

Xem thêm

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN IMIC?

Những chia sẻ dưới đây sẽ là cơ sở để bạn Quyết định đặt niềm tin & hy vọng ở IMIC. Cụ thể gồm có: + Được học & làm việc cùng Chuyên gia. + Hướng dẫn HV từng bước trên các Dự Án thực tế + Chỉ tiêu mỗi lớp từ 07-12 HV(không dạy đại trà) + Nhận trọn bộ video giảng dạy ở từng buổi học (hướng dẫn Step-by-Step). + Cam kết làm tốt dự án sau Tốt Nghiệp & giới thiệu sang Đối tác, Khách hàng. + Được "01 TUẦN HỌC THỬ MIỄN PHÍ".

Xem thêm

THAM GIA VÀO KHÓA HUẤN LUYỆN DỰ ÁN?

Sau khi Tốt nghiệp ngoài những Kiến thức + Kinh nghiệm mà Học viên đã lĩnh hội được từ các Chuyên gia, Học viên còn được TRÚNG TUYỂN ngay vào khóa HUẤN LUYỆN DỰ ÁN phần mềm trong Chương trình "VƯỜN ƯƠM IMIC". Đây là cơ hội rất tốt để các em Học viên vận dụng kiến thức, công nghệ mới vào phát triển Dự Án Phần Mềm cho Khách Hàng.

Xem thêm

6227 Lượt xem 0 Bình luận
Khóa học Lập Trình C#.NET từ Cơ bản đến Nâng cao
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA IMICROSOFT VIET NAM

IMicroSoft

IMicroSoft tự hào là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam triển khai các Chương trình Đào tạo chuyên môn thực tế cho Học viên ngành CNTT/CNPM. Cũng là một trong những doanh nghiệp đạt được nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh vực này. Góp phần phát triển mạnh ngành CNTT/CNPM tại nước ta hiện nay.