Học và làm dự án phần mềm

Là một trong nhiều khóa đào tạo kỹ năng & kiến thức chuyên môn làm dự án thực tế dành cho Học viên.

Học thử miễn phí
hoc-va-lam-du-an-phan-mem

Khóa học Tester từ Cơ bản đến Nâng cao - Học kiểm thử trên Dự Án

Khóa học đặc biệt dành cho người mới bắt đầu, trang bị kỹ cho học viên những kiến thức cơ bản đến nâng cao về kiểm thử phần mềm như: bug, test plan, test case, analyst requirements, testing techniques, white / black box testing... Khóa học giúp học viên nắm chắc quy trình xây dựng và phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử quy chuẩn, các kỹ thuật thiết kế Test Case chất lượng và cách vận hành các công cụ cập nhật báo cáo kiểm thử trong thực tế.

1.  Giới thiệu về Khóa học này:


Khóa học đặc biệt dành cho người mới bắt đầu, trang bị kỹ cho học viên những kiến thức cơ bản đến nâng cao về kiểm thử phần mềm như: bug, test plan, test case, analyst requirements, testing techniques, white / black box testing... Truyền dạy cho Học Viên toàn bộ phần Kiến Thức + Kinh Nghiệm về Manual Testing theo chuẩn Quốc tế khi thực hiện Dự Án.

Khóa học giúp học viên nắm chắc quy trình xây dựng và phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử quy chuẩn, các kỹ thuật thiết kế Test Case chất lượng và cách vận hành các công cụ cập nhật báo cáo kiểm thử trong thực tế.

imicrosoft-Khoa-hoc-kiem-thu-phan-mem

2.  Đối tượng phù hợp tham gia khóa học :


-  Với tất cả những ai muốn cập nhật kiến thức liên quan tới quản lý chất lượng phần mềm, đáp ứng như cầu tuyển dụng và làm việc theo xu hướng mới.
-  QA, QC có mong muốn nắm vững lý thuyết kiểm thử để phát triển sự nghiệp với nghề Kiểm thử phần mềm tại Doanh nghiệp.
-  Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề chuyên ngành CNTT/CNPM hoặc liên quan.
-  Lập trình viên có kế hoạch sẽ chuyển sang quản lý chất lượng phần mềm.
 

3.  Bạn nhận được những gì qua khóa học này?


-  Học viên sẽ biết được những kỹ thuật và tư duy kiểm thử phần mềm đang được áp dụng hàng ngày trong các công ty thành công trong việc phát triển phần mềm cho khách hàng hoặc cung cấp dịch vụ phát triển và kiểm thử phần mềm cho các công ty khác.
-  HV sẽ biết được cách nâng cao tính hiệu quả của phần mềm thông qua việc áp dụng các kiến thức, quy trình, công nghệ kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp.
-  Nắm vững các thuật ngữ chuẩn về Kiểm Thử (Verification, Validation, Quality Assurance (QA), Quality Control (QC), Tester, etc.).
-  Kinh nghiệm phát triển kế hoạch thăng tiến với sự nghiệp Kiểm Thử Phần Mềm trong 5 năm tới (cho nơi bạn sẽ công tác).
-  Kinh nghiệm report Defect/Bug hiệu quả, tránh đụng độ không cần thiết với Developer.
-  Kinh nghiệm quản lý thời gian, deadline để hoàn thành công việc đúng thời hạn.
-  Kỹ năng phát triển template Test Case, Test Plan, Defect/Bug Report với excel.
-  Nắm vững các kỹ thuật kiểm thử phổ biến đang được các công ty lớn áp dụng.
-  Kinh nghiệm làm việc với khách hàng trong môi trường công ty đa quốc gia.
-  Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork) và xử lý xung đột với Developer.
-  Kinh nghiệm viết CV và những lưu ý cần chuẩn bị khi đi phỏng vấn.
-  Kỹ năng viết Test Plan, Test Case và Bug Report bằng tiếng Anh.
-  Nắm vững quy trình kiểm thử trong dự án phần mềm thực tế.
-  Kinh nghiệm viết business email và trao đổi với khách hàng.
-  Nắm vững kiến thức nền tảng về Kiểm Thử Phần Mềm.
-  Kỹ năng lập trình Java for Tester cơ bản.
-  Kỹ năng kiểm thử phần mềm hiện đại.
-  Kỹ năng phân tích Requirement.
 

4.  Cần đầu tư những gì dành cho khóa học này?


-  Thời gian bạn cần đầu tư cho khóa học này : 2 - 2.5 tháng - 03 buổi/1 tuần - 02h/1 buổi học.
-  Mỗi ngày bạn cần dành được ra ít nhất là 04 giờ cho việc đọc tài liệu chuyên nghành + xem video giảng dạy + thực hành làm ứng dụng & rèn luyện thêm Tiếng Anh chuyên ngành CNTT/CNPM .
-  Phương tiện đi lại nếu bạn ở quá xa mà xe buýt không đảm bảo thường xuyên đến đúng giờ giúp bạn được.
-  Máy tính cá nhân Desktop hoặc Laptop (cấu hình phù hợp 04GB Ram & ổ cứng 128GB SSD) để đảm bảo Build Project Nhanh & Hiệu quả.
-  Kinh phí dành cho việc tham gia khóa học này (liên hệ Phòng Tuyển Sinh để biết thông tin).

5.  Bạn sẽ được học những gì?


Công cụ sử dụng:
-  TestLink (Open source Web-based Test Management, www.testlink.org)
-  Mantis Bug Tracker (Open source Web-based Bug Tracking System, www.mantisbt.org)
-  Jira (Commercial Web-based Full Software Lifecycle Management, www.atlassian.com)    
-  Microsoft Office (Project, Word, Excel, Powerpoint).

Giới thiệu & định hướng nghề Tester?         
-   Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kiến thức sau:
   +  Kiểm Thử Phần Mềm thực tế trong các môi trường doanh nghiệp Việt Nam, Nhật, Hàn Quốc, Mỹ và Châu Âu khác nhau như thế nào.
   +  Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp trong 5 năm tới.
-   Qua những nội dung trên sẽ giúp bạn xác định rõ mục tiêu, thay đổi bản thân và thành công với sự nghiệp Kiểm Thử chuyên nghiệp.

Tổng quan về Kiểm Thử Phần Mềm?        
-   Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kiến thức sau:
    +   Những nguyên lý cơ bản và cần thiết mà các Kiểm Thử Viên phải biết.
    +   Sự khác nhau giữa Validation và Verification, Tester – QA – QC, Testing và Debugging.
-   Qua những nội dung trên sẽ giúp học viên nắm bắt được các khái niệm và hiểu sơ bộ về software testing, cách phân biệt về nghề Tester, QA và QC.

Các loại kiểm thử thông dụng trong dự án phần mềm?
-   Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kiến thức sau:
-   Những loại Kiểm Thử thông dụng đang được các Doanh Nghiệp sử dụng :
    +   Functional Testing
    +   Finace Testing
    +   Compatibility Testing
    +   Embedded Testing
    +   E-comerce Testing
    +   Automation Testing
    +   Mobile Testing
    +   Web Service Testing
    +   SL Testing
    +   Maintenance Testing
    +   Flatform Testing

Các mô hình kiểm thử, phương pháp kiểm thử ?           
-     Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kiến thức sau:
      +   Tổng quan các mô hình thông dụng liên quan Kiểm Thử Phần Mềm: V-Model, Agile Scrum Testing, Test Maturity Model (TMM).
      +   Sự khác biệt giữa Static (verification) và Dynamic (validation) testing.
      +   Các phương pháp kiểm thử Black box, White box và Grey box trong chu trình phát triển mềm (SDLC).
-     Học viên nắm bắt đầy đủ các khái niệm, cách phân biệt và sự khác nhau giữa các phương pháp, thực tập ứng dụng lý thuyết vào dự án thực tế.

Các mô hình phát triển phần mềm ?
-  Giới thiệu về Software Development Life Cycle (SDLC) và các mô hình thông dụng (Waterfall, Iterative, Spiral, Big Bang, RAD, Prototype, Agile).
-  Ưu và Nhược của các mô hình.
-  Nắm vững các kiến thức cơ bản về phát triển phần mềm để phối hợp tốt với các vị trí công việc khác liên quan trọng quá trình thực hiện dự án thực tế.

Quản lý dự án kiểm thử ?
-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kiến thức sau:Cách sử dụng Microsoft Project tool (basic level).
-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kiến thức sau:Vai trò và nhiệm vụ của QA, QC/Tester, Test Lead, Test Manager.
-  Phân tích rủi ro và những giải pháp khắc phục cho dự án.
-  Các kỹ thuật ước tính (estimation) khối lượng công việc (Tasks).
-  Lập kế hoạch kiểm thử chi tiết (Test Plan).
-  Theo dõi và quản lý tiến độ kiểm thử trong suốt quá trình kiểm thử được thực thi (Test Monitoring và Test Control).
-  Quy trình quản lý Issue, báo cáo lỗi (defect) hiệu quả
-  Cách báo cáo tiến độ và đánh giá mức độ hiệu quả của kiểm thử đối với dự án
-  Qua những nội dung trên sẽ giúp học viên hiểu và lập kế hoạch kiểm thử, cũng như để ra các chiến lược, phân bổ nhân lực, tài nguyên và kỹ năng dự án yêu cầu. Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn (deadline) được giao. Đây là kỹ năng không thể thiếu để trở thành Test Lead/Test Manager.

Thiết kế và lập kế hoạch kiểm thử tối ưu (Test Plan)?
-  Cách sử dụng Microsoft Word tool (advanced level).
-  Cách sử dụng TestLink tool (web-based open source, test management).
-  Những nội dung cần phải có trong thiết kế tài liệu kế hoạch kiểm thử.
-  Quy trình lập kế hoạch kiểm thử  (Create -> Modify -> Submit -> Approval)
-  Đây là phần nội dung chuyên sâu và quan trọng. Bạn sẽ học được cách thiết kế Tempalte Test Plan chuyên nghiệp và sử dụng nó hiệu quả, kỹ năng cần thiết cho Next Level để bạn có thể thăng tiến lên Test Lead/Test Manager trong tương lai gần. 

Thiết kế, phân tích và xây dựng trường hợp kiểm thử (Test Case)?
-  Cách sử dụng Microsoft Excel tool (basic và advanced level).
-  Những nội dung cần phải có trong thiết kế tài liệu trường hợp kiểm thử (Test Case).
-  Quy trình quản lý Test Case hiệu quả (Create -> Modify/Update -> Approval -> Execution -> Report Defect).
-  Thực hành viết Test Case và thực thi Test Case trên dự án thực tế.
-  Đây là phần nội dung chuyên sâu và quan trọng nhất của Kiểm Thử Phần Mềm. Bạn sẽ học được cách thiết kế Tempalte Test Case chuyên nghiệp và sử dụng nó một cách hiệu quả, kỹ năng cần thiết cho bất kỳ cấp độ nào bất kể bạn là Junior Tester, Senior Tester or Test Lead/Test Manager.

Báo cáo Lỗi (defect) hiệu quả?
 -  Cách sử dụng Mantis tool (web-based open source defect report management).
 -  Quy trình xử lý khi có Lỗi xảy ra (Defect).
 -  Kỹ năng viết báo cáo Defect bằng tiếng anh hiệu quả.
 -  Báo cáo Lỗi và quản lý chu trình sống của Lỗi là một công đoạn vô cùng quan trọng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của Lỗi đối với hệ thống. Bạn sẽ có kinh nghiệm viết báo cáo Lỗi tối ưu.

Kỹ năng mềm?
-  Kỹ năng sử dụng Microsoft Powerpoint và soạn Slide hiệu quả.
-  Kỹ năng trình bày trước đám đông.
-  Kỹ năng giao tiếp và mở rộng mối quan hệ.
-  Kỹ năng giải quyết vấn đề.
-  Kỹ năng dùng tiếng anh trong công việc (trao đổi, email, viết báo cáo, etc.)
-  Qua những nội dung trên, bạn sẽ trang bị những kỹ năng cần thiết để làm việc thành công tại Doanh Nghiệp.

Khác (bonus)?
-     Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
      +    Kỹ năng lập trình Java cơ bản (Java for Tester, tiền đề cho Automation Testing).
      +    Kỹ năng viết CV tiếng anh hiệu quả, tạo ngay CV khi hoàn thành khóa học.
      +    Kỹ năng NGHE NÓI tiếng anh dùng trong công việc, làm việc với khách hàng Mỹ, Nhật, Hàn, Singapore, etc.
      +    Tham gia vào các hoạt động của cộng đồng trên hệ thống của IMIC.
      +    Cơ hội được tuyển dụng trực tiếp vào các dự án phần mềm của iMicrosoft đang triển khai.
      +    Hướng dẫn truy cập các tài nguyên tốt nhất của các nước tiên tiến đã phát triển mạnh về lĩnh vực Kiểm Thử (Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, etc.)
-     Qua những nội dung trên, bạn sẽ trang bị thêm kiến thức về lập trình, kỹ năng ngoại ngữ (English/Japanese/Korean) đáp ứng nhu cầu của các Doanh Nghiệp phần mềm nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam.       

Chia sẻ Kỹ năng & Kinh nghiệm viết CV, Phỏng vấn hiệu quả?
-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
-  Hướng dẫn cách viết CV dựa trên điểm yếu điểm mạnh của từng học viên trên yêu cầu chung của các công ty hoặc cụ thể.
-  Cách lọc thông tin khi đọc các thông tin tuyển dụng.
-  Phương pháp tìm hiểu thông tin công ty tham gia tuyển dụng.
-  Tư thế, sắc thái khi ứng viên tham gia phỏng vấn.
-  Bộ câu hỏi và cách trả lời nhà tuyển dụng.
-  Học viên sẽ nắm được các kiến thức nhất định cả về chuyên môn, cách chuẩn bị CV và kỹ năng tham gia phỏng vấn.

Tham gia Kiểm thử trên Dự án thực tế tại IMicroSoft Việt Nam?
-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
-  Thực hiện Kiểm Thử Phần Mềm với các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã được training trên Dự Án Phần Mềm thực tế tại iMic.
-  Kỹ năng công việc:
-  Lựa chọn test process
-  Lên test planning
-  Test monitoring and controlling
-  Test case, Test execute
-  Bug tracking and bug report
-  Kỹ năng mềm:
   +  Team work
   +  Tham gia họp, đóng góp ý kiến dự án.
   +  Báo cáo tiến độ thực hiện công việc khoa hoc & hiệu quả.
   +  Thuyết trình và thảo luận các vấn đề liên quan.
   +  Thuyết trình và bảo vệ dự án Kiểm Thử.

Bảo vệ Tốt nghiệp khóa Đào Tạo nhân sự Manual Testing.
-  Sử dụng thành thạo các bộ công cụ quản lý và quản trị BUG trong các Dự Án tại Doanh Nghiệp.
-  Nắm chắc toàn bộ Kiến Thức, Kinh Nghiệm về TESTER thông qua các nội dung đã được reviews ở trên và đáp ứng tốt những yêu cầu đặt ra cho Kiểm Thử Viên trong các Dự Án Phần Mềm tại Doanh Nghiệp.
-  Hoàn thiện các kỹ năng Kiểm Thử cũng như làm việc Nhóm.
-  Khi Tốt Nghiệp học viên hoàn toàn tự tin join Dự Án với vốn Kinh Nghiệm thu được tại iMIC.
-  PĐT iMIC Đánh giá Điểm Tốt Nghiệp dựa vào kết quả.
-  Bảo Vệ và cấp Chứng Nhận Kinh Nghiệm KIỂM THỬ VIÊN DỰ ÁN

* Ghi chú: Để nhận được đầy đủ thông tin chi tiết cũng như chính sách Học Bổng dành cho Khóa học Kiểm thử phần mềm này các bạn vui lòng đăng ký ghi danh trên website hoặc liên hệ với Phòng Tuyển Sinh theo Hotline: 024 3 7557 666 - 024 3 7557 333 - 0916 878 224. Phòng Tuyển Sinh sẽ gọi điện lại tư vấn rõ hơn cho các bạn về Khóa học này. Trân thành cảm ơn!!!

6.  Chính sách và quyền lợi bạn được hưởng là những gì?


Thông tin:
-  Hình thức Đào Tạo : Đào tạo trên Dự Án Thực Tế .
-  Chỉ tiêu Tuyển Sinh dành cho khóa học này : từ 08 - 12 học viên.
-  Thời gian để hoàn thành khóa đào tạo này : 02 - 2.5 tháng - 03 buổi / 01 Tuần - 02h/1 buổi học.
-  Điều kiện tham gia khóa đào tạo này: Sử dụng thành thạo máy tính, đam mê, yêu thích lập trình & quyết tâm theo đuổi nghề.

Quyền lợi:
-  Được tham gia học thử 01 TUẦN MIỄN PHÍ.
-  Được cung cấp trọn bộ Video Giảng Dạy chi tiết & giải thích cặn kẽ từng phần trong video + Bài giảng từng phần nội dung học.
-  Nhận được chính sách ưu đãi Học phí | Học bổng có thể 50% hoặc 100% (Nhận được Học Bổng từ 50-100% đối với học viên có hoàn cảnh khó khăn & người khuyết tật).
-  Được học cùng Chuyên Gia có nhiều năm Kinh Nghiệm trên các Dự Án lớn, với các cương vị như: PL hay PM trong doanh nghiệp của Việt Nam hoặc Nước Ngoài đầu tư tại Việt Nam.
-  Được Chuyên gia tận tình truyền dạy kiến thức chuyên môn cho phát triển dự án thực tế đã từng triển khai cho Khách hàng.
-  Được chia sẻ nhiều kỹ năng mềm quan trọng khi join vào dự án tại doanh nghiệp hoặc làm việc với khách hàng.
-  Được tham gia làm Dự án Cuối Khóa để thực hiện Bảo Vệ Tốt Nghiệp trước Hội đồng Chuyên gia của IMicroSoft.
-  Được nhận Chứng Nhận Kinh Nghiệm Dự Án khi Tốt nghiệp khóa học & được công nhận trên toàn quốc.
-  Được tham gia vào các đợt Phỏng Vấn chọn Ứng Viên với sự có mặt của đại diện các Đối tác Tuyển Dụng của IMicroSoft.
-  Được chọn tham gia vào lớp HUẤN LUYỆN DỰ ÁN MIỄN PHÍ ( hưởng chế độ Lương + Thưởng theo Dự án tùy vào sự cống hiến của từng thành viên).
-  Được tham gia vào Cộng Đồng Học Viên của IMicroSoft để được giao lưu học hỏi kiến thức lẫn nhau.
-  Được chia sẻ Kỹ năng viết CV và phỏng vấn trực tiếp nhà Tuyển Dụng.

7.  Cơ hội phát triển kỹ năng & kiến thức chuyên môn sau khóa Huấn Luyện Dự Án?


Lộ trình thực hiện ở hình thức này như sau:
-  Hoàn thành cấp độ 1 - Junior Software Engineer  <02 - 2.5 tháng học tập>.
-  Hoàn thành cấp độ 2 - Developer Software Engineer  <03 tháng học tập>.
-  Hoàn thành cấp độ 3 - Senior  Software Engineer  <04 - 06 tháng Huấn Luyện trên Dự Án>.

Hình thức áp dụng và triển khai thực tế tại trung tâm đào tạo IMicroSoft Hà Nội & Hồ Chí Minh:
-  Học viên tham gia theo hình thức này thì sẽ không phải lo lắng xin việc làm. Vì IMicroSoft sẽ bố trí công việc phù hợp với năng lực của các em.
-  Tham gia hình thức này Học viên & PĐT IMicroSoft sẽ cùng ký HĐ cam kết đảm bảo quyền lợi đôi bên.
-  Học viên bắt buộc phải tham gia & hoàn thành cấp độ 01 - Junior Software Engineer tại IMicroSoft Hà Nôi hoặc Hồ Chí Minh.
-  Được MIỄN PHÍ hoàn toàn khi đủ điều kiện tham gia vào quá trình Huấn Luyện Dự Án.

Các nhóm áp dụng triển khai theo hình thức này:
Software Engineer
   +  C#.NET APPs & ASP.NET MVC Web
   +  JAVA APPs & J2EE Web 
   +  JAVA APPs & ANDROID Mob
   +  Mean Full Stack JS
   +  C/C++ & Embeded
-  Software Testing
   +  Manual Testing & Automation Testing
-  Database Administrator
   +  SQL Server Database Administrator & Developer
   +  Oracle Database Administrator & Developer
-  Quality Assurance Engineers
   +  QA/QC  Software

Chính sách quyền lợi & thông tin chi tiết đầy đủ về Khóa Huấn Luyện Dự Án này :
-  Để biết thông tin chi tiết về khóa Huấn Luyện Dự Án này các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyển Sinh theo Hotline: 0243. 7557 666 - 0916 878 224.

8.  Cơ hội Nghề Nghiệp sau Tốt Nghiệp của bạn?


-  Phòng Đào Tạo IMicroSoft đã chính thức ký kết hợp tác Tuyển Dụng được với hơn 55+ Doanh nghiệp trong ngành CNTT/CNPM. Xem thông tin tại đây.
-  Học viên khi Tốt nghiệp khóa đào tạo với kết quả tốt sẽ luôn nhận được nhiều cơ hội việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn tại các Đối tác Tuyển Dụng của IMicroSoft ở Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.
-  Buổi Bảo vệ Tốt Nghiệp tại IMicroSoft sẽ có sự góp mặt của đại diện một số Đối tác Tuyển Dụng tham dự để chọn Ứng viên cho Doanh nghiệp của mình. Do đó đây chính là cơ hội để Học viên tiếp cận gần nhất với Nhà Tuyển Dụng.
-  Học viên có kết quả học tập tốt hoàn toàn có thể làm việc về Phần mềm ngay tại IMicroSoft Hà Nội | Hồ Chí Minh nếu có mong muốn.
-  Nhiều cơ hội khác nữa đang chờ bạn ở tương lai. Hãy nỗ lực & cháy hết mình với niềm đam mê với nghề.

9.  Đội ngũ Chuyên gia phụ trách khóa học này?

Những yêu cầu bắt buộc đối với 1 Chuyên gia khi nhận lớp & trực tiếp truyền dạy kiến thức chuyên môn cho Học viên. Gồm có:

-  Tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Học.
-  Có ít nhất 10+ năm Kinh Nghiệm kiểm thử phần mềm (Manual, Automation, Performance, Security Testing).
-  Đang công tác tại các Doanh Nghiệp phần mềm ở cấp độ từ Test Leader, Automation/Performance Test Leader, Testing Project Manager.
-  Có một trong số những chứng chỉ sau: Microsoft Certified Architect (MCA), Microsoft Certified Application Developer (MCAD), Microsoft Certified Trainer (MCT), Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP), ISTQB (Foundation or Advanced Level), HP Automation/Performance Testing, Microfocus Automation/Performance Testing.
-  Có nhiều năm tham gia giảng dạy các khóa Kiểm Thử Phần Mềm với một trong những loại sau: Manual Testing, Automation Testing, Performance Testing, Security Testing.
-  Có kỹ năng sư phạm tốt cũng như luôn biết cách "truyền lửa đam mê" cho học viên.

Khoa-hoc-Kiem-thu-phan-mem-co-ban Khoa-hoc-Kiem-thu-phan-mem-co-ban Khoa-hoc-Kiem-thu-phan-mem-co-ban
"Bạn Ngô Thu Huyền chia sẻ: Tôi đã được trạng bị Kỹ năng + Kiến thức + Kinh nghiệm Testing để trở thành một BrSE chuyên nghiệp. Với công việc này, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều khách hàng khó tính Nhật Bản và do đó hiểu được rất nhiều về phong cách làm việc đẳng cấp thế giới của Họ."

IMICROSOFT - ĐÀO TẠO KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH & ĐỒ HỌA
-  Cơ sở Hà Nội: Tầng 2B, tòa nhà T6-8, Tổng Cục 5, Bộ Công An, Số 643A Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội.
-  Hotline: 043 7557 333 - 043 7557 666 - 0916 878 224
-  Cơ sở Hồ Chí Minh: Số 256/18 Pasteur, phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh
-  Điện thoại: (028) 382 00 152 - 0916 878 224 - 0988 270 588
-  Website: www.imic.edu.vn
-  Email: tuvan@imicrosoft.edu.vn
-  Facebook: www.facebook.com/imicrosoft.edu.vn
-  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCiKvIsKnKjftoChlVbdDVMA

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN IMIC?

Những chia sẻ dưới đây sẽ là cơ sở để bạn Quyết định đặt niềm tin & hy vọng ở IMIC. Cụ thể gồm có: + Được học & làm việc cùng Chuyên gia. + Hướng dẫn HV từng bước trên các Dự Án thực tế + Chỉ tiêu mỗi lớp từ 07-12 HV(không dạy đại trà) + Nhận trọn bộ video giảng dạy ở từng buổi học (hướng dẫn Step-by-Step). + Cam kết làm tốt dự án sau Tốt Nghiệp & giới thiệu sang Đối tác, Khách hàng. + Được "01 TUẦN HỌC THỬ MIỄN PHÍ".

Xem thêm

CAM KẾT HỖ TRỢ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP?

Cam kết hỗ trợ việc làm, gửi CV giới thiệu sang các Đối tác, Khách hàng của IMIC hoặc tham gia ngay vào phòng Phần mềm. Đây vừa là cơ hội để trau dồi vốn Kiến thức + Kinh nghiệm, cơ hội để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho Dự Án.

Xem thêm

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO NÀY?

Là tiền đề vững chắc để Học viên sớm đạt được mục tiêu. Mục tiêu đó có thể là: LTV Phần mềm QL, LTV Website/Web Portal, W.Phone Mobile Apps/Game. Khóa học này còn trang bị cho HV những kiến thức ở mức Core, Công nghệ mới, Mô hình chuẩn Dự án và bộ công cụ mạnh cho phát triển nhanh Dự Án.

Xem thêm

THAM GIA VÀO KHÓA HUẤN LUYỆN DỰ ÁN?

Sau khi Tốt nghiệp ngoài những Kiến thức + Kinh nghiệm mà Học viên đã lĩnh hội được từ các Chuyên gia, Học viên còn được TRÚNG TUYỂN ngay vào khóa HUẤN LUYỆN DỰ ÁN phần mềm trong Chương trình "VƯỜN ƯƠM IMIC". Đây là cơ hội rất tốt để các em Học viên vận dụng kiến thức, công nghệ mới vào phát triển Dự Án Phần Mềm cho Khách Hàng.

Xem thêm

5489 Lượt xem 2 Bình luận
Khóa học Tester từ Cơ bản đến Nâng cao - Học kiểm thử trên Dự Án
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Học xong khóa tester này của bên mình em có đủ kiến thức để đi làm ngay chưa ạ? Em muốn tìm hiểu về công việc trong ngành nghề này ạ?
0 Lượt thích

Anh chị ơi em chưa có kiến thức về lập trình thì theo khóa kiểm thử này của bên mình được không ạ?
1 Lượt thích

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA IMICROSOFT VIET NAM

IMicroSoft

IMicroSoft tự hào là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam triển khai các Chương trình Đào tạo chuyên môn thực tế cho Học viên ngành CNTT/CNPM. Cũng là một trong những doanh nghiệp đạt được nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh vực này. Góp phần phát triển mạnh ngành CNTT/CNPM tại nước ta hiện nay.