Khóa học phân tích nghiệp vụ Business Analyst - BA IT nâng cao

Khóa học phân tích nghiệp vụ Business Analyst - BA IT nâng cao

Khóa học này phù hợp với ai?
- Chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm có kinh nghiệm khoảng từ 1-3 năm.
- Học viên đã hoàn thành khóa học chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm cơ bản.
       
        1- Tại sao bạn nên tham gia khóa học này?

        -  Trở thành một chuyên gia hay một nhà lãnh đạo thật sự trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ phần mềm với tất cả những kiến thức và kỹ năng cần thiết, tại sao không?
        -  Đây là cơ hội để bạn tiếp cận với chương trình học rất thực tế tại các doanh nghiệp CNTT/CNPM tại Việt Nam.
 
        2- Với cấp độ của khóa học này, học viên có thể?

        -  Chứng nhận chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm cao cấp của trung tâm chúng tôi.
        -  Trở thành một chuyên gia phân tích nghiệp vụ phần mềm.
        -  Có đầy đủ kiến thức của chủ đề bạn chọn.
        -  Thực hành trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu trong ngành của chúng tôi .
        -  Làm việc với chúng tôi trong các dự án thực tế và đầy thử thách.
        -  Được giới thiệu ứng tuyển chuyên viên BA cấp cao cho công ty phần mềm nổi tiếng như: CSC , FPT, KMS hoặc IMicroSoft Viet Nam,...

        -  Đạt được 36 giờ PD (Professional Development).

        3 - Chương trình học được thiết kế như thế nào?
        -   Chúng tôi phát triển chương trình học dựa trên nhiều tài liệu nước ngoài về bộ môn BA IT cũng như dựa trên kinh nghiệm thực tế của nhiều Chuyên gia trong lĩnh vực này để đưa ra hoàn chỉnh Chương trình với sự cập nhật mới nhất năm 2017 bao gồm:
        +  Kiến thức thực tế về BA IT.
        +  Thực hành ngay trên các dự án thực tế đã triển khai cho Khách Hàng.
       
      A - Nội dung khóa học?
      -   Chuyên đề 1: Elicitation: Requirements Workshop
      -   Chuyên đề 2: Business Process Modeling
      -   Chuyên đề 3: Business Data Modeling
      -   Chuyên đề 4: Review Process Modeling and Data Modeling outputs
      -   Chuyên đề 5: BA for Waterfall vs. Agile
      -   Chuyên đề 6: UX.General - UX.Usability (Theory)
      -   Chuyên đề 7: UX.General - UX.Usability (Practice)
      -   Chuyên đề 8: User Story
      -   Chuyên đề 9: Functional Specification
      -   Chuyên đề 10: Review: User Story and UX - Usability
      -   Chuyên đề 11: BA Lead
      -   Chuyên đề 12: Effective Documentation
      -   Chuyên đề 13: Review Final Assignment
      -   Chuyên đề 14: Sum-up

      B - Nội dung cụ thể từng ngày học?
      -  Buổi học 01: Elicitation: Requirements Workshop
      -  Buổi học 02: Business Process Modeling
      -  Buổi học 03: Business Data Modeling
      -  Buổi học 04: Review Process Modeling and Data Modeling outputs
      -  Buổi học 05: BA for Waterfall vs. Agile
      -  Buổi học 06: UX.General- UX.Usability(Theory)
      -  Buổi học 07: UX.General - UX.Usability(Practice)
      -  Buổi học 08: User Story
      -  Buổi học 09: Functional Specification
      -  Buổi học 10: Review: User Story and UX - Usability
      -  Buổi học 11: BA Lead + Effective Documentation
      -  Buổi học 12: Review Final Assignment + Sum-up

Video

Chưa có tiêu đề

Chưa có chú thích

Xem thêm

ĐÀO TẠO TRÊN CÁC CÔNG NGHỆ

Các khóa học liên quan

Khóa học Lập Trình JAVA CORE từ Cơ bản đến Nâng cao

  • ( 5 )
  • CG. NGUYỄN VĂN ĐOÀN
  • Liên hệ Phòng Tuyển Sinh

Khóa học Lập Trình Web với ASP.NET MVC trên Dự an Website / Web Portal

  • ( 5 )
  • CG. HOÀNG ĐỨC HIẾU
  • Liên hệ Phòng Tuyển Sinh