Cập nhật mới nhất

Khóa đào tạo nhân sự Oracle database - 2021

Lớp đào tạo trực tiếp

Cơ sở dữ liệu Oracle là cơ sở dữ liệu đầu tiên được thiết kế cho điện toán lưới doanh nghiệp, một cách linh hoạt nhất và hiệu quả về chi phí để quản lý thông tin và ứng dụng. Điện toán lưới doanh nghiệp tạo ra một nhóm lớn các máy chủ và lưu trữ theo tiêu chuẩn công nghiệp, mô-đun. Với kiến ​​trúc này, mỗi hệ thống mới có thể được cung cấp nhanh chóng từ nhóm các thành phần. Không cần khối lượng công việc cao điểm, vì dung lượng có thể dễ dàng được thêm vào hoặc phân bổ lại từ các nhóm tài nguyên khi cần thiết.

Tại sao bạn nên tham gia khóa Khóa đào tạo nhân sự Oracle database - 2021?

Học ORACLE không chỉ có thể nâng cao kỹ năng của bạn mà còn có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các ứng dụng bạn làm việc hàng ngày.
Ngày nay, ngay cả những công ty quy mô nhỏ nhất cũng lưu trữ và sử dụng một lượng lớn dữ liệu. Khả năng khai thác dữ liệu đó một cách hiệu quả và trình bày nó ở định dạng dễ tiêu hóa là không thể thiếu.
Bạn sẽ không chỉ xử lý dữ liệu công ty trong cơ sở dữ liệu quan hệ, mà còn mọi thứ từ lưu trữ đám mây đến tài khoản mạng xã hội cho đến các ứng dụng thương mại điện tử

Lịch khai giảng các khóa đào tạo nhân sự - tháng 9 năm 2021

03/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
07/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
21/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
29/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
30/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
10/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
23/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
14/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
18/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Tối Thứ 7, CN (19h-21h)
26/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Chủ nhật (08h-17h)
16/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
17/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
29/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
15/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
09/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
05/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Chủ nhật (08h-17h)
10/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
04/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Tối Thứ 7, CN (19h-21h)
05/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Chủ nhật (08h-17h)
01/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)

Địa điểm và thời lượng đào tạo:

Tại Hà Nội và Hồ Chí Minh (44 giờ).
ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

Hỗ trợ đăng ký tham gia: 0243 7557 333 | 028 2253 2345

Khóa đào tạo nhân sự Oracle database - 2021

Xem chương trình học
Ẩn chương trình giảng dạy

Tại sao nên chọn IMIC Technology để khởi nghiệp?