Học và làm dự án phần mềm

Là một trong nhiều khóa đào tạo kỹ năng & kiến thức chuyên môn làm dự án thực tế dành cho Học viên.

Học thử miễn phí
hoc-va-lam-du-an-phan-mem

Khóa học Lập Trình Web với ASP.NET MVC trên Dự án Website / Web Portal

C# là ngôn ngữ mới, cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu và dễ học. Nó thừa hưởng những ưu việt từ C, C++ và Java cũng như khắc phục những hạn chế của các ngôn ngữ này. C# sử dụng trong nền tảng .NET của Microsoft với các mảng chính đó là: Windows Form, Web Form, Windows Phone và các công nghệ liên quan được nhiều người ưa chuộng. C# là lựa chọn số một trong việc xây dựng và phát triển lập trình web trên hệ điều hành Microsoft. Khóa học ASP.NET MVC 5-6 tại ImicroSoft ngoài cung cấp kiến thức, kỹ thuật chuyên sâu về lập trình web bằng ngôn ngữ C# bạn còn có cơ hội làm việc với lập trình cơ sở dữ liệu SQL Server bằng Linq & Entity Framework giúp phát triển nhanh ứng dụng.

1.  Giới thiệu về Khóa học này:

-  C# là ngôn ngữ mới, cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu và dễ học. Nó thừa hưởng những ưu việt từ C, C++ và Java cũng như khắc phục những hạn chế của các ngôn ngữ này.
-  C# sử dụng trong nền tảng .NET của Microsoft với các mảng chính đó là: Windows Form, Web Form, Windows Phone và các công nghệ liên quan được nhiều người ưa chuộng.
-  C# là lựa chọn số một trong việc xây dựng và phát triển lập trình web trên hệ điều hành Microsoft.
-  Khóa học ASP.NET MVC 5-6 tại ImicroSoft ngoài cung cấp kiến thức, kỹ thuật chuyên sâu về lập trình web bằng ngôn ngữ C# bạn còn có cơ hội làm việc với lập trình cơ sở dữ liệu SQL Server bằng Linq & Entity Framework giúp phát triển nhanh ứng dụng.

Khoa-hoc-lap-trinh-Web-voi-ASP.NET-MVC-Web-Portal

2.  Đối tượng phù hợp tham gia khóa học :

-  Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề chuyên ngành CNTT/CNPM hoặc liên quan có định hướng Lập trình Website theo công nghệ .Net.
-  Học viên có kiến thức cơ bản về Web, C#, ASP.NET và Javascript hoặc đã tham gia khóa học ASP.NET MVC
-  Nhân viên phát triển ứng dụng tại các doanh nghiệp muốn chuyển sang thiết kế Web.
-  Lập trình ASP.Net có nhu cầu nâng cao kinh nghiệm, phát triển kỹ năng trong công việc.

3.  Bạn nhận được những gì qua khóa học này?

Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên có thể:

-  Hiểu và áp dụng được những công nghệ mới nhất của ASP.NET MVC trong thiết kế, phát triển web
-  Cách phân tích một yêu cầu dự án website trước khi bắt tay vào thực hiện
-  Làm chủ ASP.NET MVC để xây dựng một website chuyên nghiệp như thế nào.
-  Phát triển các hệ thống web yêu cầu các tính năng phức tạp và bảo mật cao
-  Nắm vững Razor View, LINQ, Entity Framework, jQuery, Model-First và Database-First...Và nhiều kỹ thuật cũng như các kỹ năng lập trình tuyệt vời khác nữa rất cần thiết trong các dự án ASP.NET MVC gia công cho nước ngoài...
-  Trở thành chuyên gia thiết kế web bằng ASP.NET MVC ngay sau khóa học và có thể xin việc ngay lập tức.

4.  Cần đầu tư những gì dành cho khóa học này?

-  Thời gian bạn cần đầu tư cho khóa học này : 3 - 3.5 tháng - 03 buổi/1 tuần - 02h/1 buổi học.
-  Mỗi ngày bạn cần dành được ra ít nhất là 04 giờ cho việc đọc tài liệu chuyên nghành + xem video giảng dạy + thực hành làm ứng dụng & rèn luyện thêm Tiếng Anh chuyên ngành CNTT/CNPM .
-  Phương tiện đi lại nếu bạn ở quá xa mà xe buýt không đảm bảo thường xuyên đến đúng giờ giúp bạn được.
-  Máy tính cá nhân Desktop hoặc Laptop (cấu hình phù hợp 04GB Ram & ổ cứng 128GB SSD) để đảm bảo Build Project Nhanh & Hiệu quả.
-  Kinh phí dành cho việc tham gia khóa học này (liên hệ Phòng Tuyển Sinh để biết thông tin).

5.  Bạn sẽ được học những gì?

Công cụ phát triển:

-  SQL Server Management Studio 2008
-  Microsoft Visual Studio 2012 - 2013
-  Microsoft Visual SourceSafe
-  Visual SVN Server – Tortoise SVN
-  Team Foundation Server 2010

Phân tích Thiết Kế Hệ Thống trên Dự Án:

-  Nắm chắc kiến thức cũng như kinh nghiệm về phân tích thiết kế hệ thống.
-  Nắm bắt và hiểu rõ Qui trình phân tích thiết kế từ khâu khai thác Requitment của Khách Hàng đến khâu hoàn chỉnh xong bản PTTK Hệ Thống.
-  Giúp tự chủ pttk hệ thống cho các bài toán khác.

Cài đặt & cấu hình Database SQL Server:

Hiểu về cấu trúc cơ sở dữ liệu SQL Server.
Cài đặt và cấu hình csdl SQL Server (DataFile & LogFile).
Cài đặt và cấu hình Tools SQL Server Management Studio,..
Tạo và quản lý cấu hình thông tin Database (Services & Remote Connections)
Một số kỹ thuật khác liên quan nội dung này.

Định nghĩa đối tượng và mô hình hóa Quan hệ:

-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
   +  Tạo và quản lý các đối tượng thực thể: table, views,…
   +  Hiểu rõ kinh nghiệm về phân tích thiết kế CSDL dựa trên requitment của khách hàng (ER Relationship).
   +  Hiểu rõ các chuẩn hóa CODD(Normal Form – 1NF, 2NF, 3NF) phục vụ tối ưu và mô hình hóa phân tích thiết kế hệ thống khi giải quyết các
   bài toán thực tế.
   +  Phân tích thiết kế & thiết lập mô hình quan hệ rằng buộc liên kết giữa các thực thể với nhau (1-1, 1-n & m-n)
 -  Một số kỹ thuật khác liên quan nội dung này.

Lập trình truy vấn dữ liệu với T-SQL:

-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
   +  Cú pháp lệnh, khối lệnh SQL.
   +  Các kiểu dữ liệu cơ bản trong SQL Server (Char, Varchar, NVarchar, Binary,...)
   +  Tạo, sửa, xóa các thực thể sử dụng Query (create, alter,constraints,..)
-  Các tập lệnh lập trình thao tác với dữ liệu (Insert, Update, Delete, Like, Join Data, Union, With, Rank,…)

Lập trình Stored Procedures, Functions:

-   Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
    +  Hiểu rõ các dạng thủ tục, hàm trong Sql Server.
    +  Xây dựng và phát triển được các modules dựa vào thủ tục (procedure), hàm (functions)
    +  Debug for Stored procedure, Functions
-  Một số kỹ thuật khác liên quan nội dung này.

Kỹ thuật Nhâp/Xuất dữ liệu:

-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
   +  Kỹ thuật khi import dữ liệu ngoài vào trong csdl SQL Server:
       -->  Text file, Excel, Access
       -->  SQL Server
       -->  Oracle
       -->  Khác
   +  Kỹ thuật khi Export dữ liệu trong SQL ra các dạng file tương ứng : Text file, Excel, Html, SQL file,… hoặc tới các hệ database tương ứng:
   SQL, Oracle, Excel, Access,…
   +  Nhập & Xuất thông qua lập trình truy vấn dữ liệu có chọn lọc.
-  Một số kỹ thuật khác liên quan nội dung này.

Quản Lý Cấu Hình Dự Án (Overviews and configuration tools for developer):

-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm sau:
   +  Nắm chắc Kiến Thức – Kinh Nghiệm về HTML/HTML5 & CSS/CSS3.
   +  Nắm chắc Kiến Thức – Kinh Nghiệm về cắt PSD thành HTML/CSS.
   +  Nắm chắc Kiến Thức – Kinh Nghiệm về BOOTSTRAP & RESPONSIVE.
   +  Nắm chắc Kiến Thức – Kinh Nghiệm về JQUERY & AJAX (core, Ajax, MicroSoft Plugin,…).
   +  Nắm chắc Kiến Thức – Kinh Nghiệm về ORACLE DATABASE.
-  Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

MVC framework, ASP.NET 5-6 Applications

Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về MVC  framework, ASP.NET MVC5-6 Applications:
   +  Định nghĩa mô hình MVC (View – Controller – Models).
   +  Định nghĩa và sử dụng tham số hóa hệ thống.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm sử dụng kỹ thuật lập trình với LinQ & Entity Frameworks.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm sử dụng kỹ thuật với View và Layout (Html5, Css, Asp.NET Razor,..).
-  Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

ASP.NET MVC 5-6 Application and Map Routing Configuration

Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về ASP.NET MVC 5-6 Application and Map Routing Configuration:
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về các Components trong MVC.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về Request & Response trong ASP.NET.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về Event, Postback và Event trong mô MVC.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về ASP.NET MVC Map Routing.
-  Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

ASP.NET MVC Web Page Design with HTML Helper & Extension Classes

-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về ASP.NET MVC 4-5 Web Page Design with HTMLHelper & Extension Classes:
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về NameSpacing HTML.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về HTMLHelper & Extension Classes trong ASP.NET MVC.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về ASPX Code, HTML Tags,…
-  Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

ASP.NET MVC  Site Layout with View Page, Layout Page và Partial Page

Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về Site Layout with View Page, Layout PagePartial Page:
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về Layout như: Web Pages, View PagesSections Pages.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về Partial PagesLayout Pages.
-  Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

ASP.NET MVC Sharing Data in Controllers và Views Components

Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về Sharing Data in Controllers và Views Components:
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về các Objects trong Asp.Net MVC.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về cơ chế xử lý Post và Get trong Asp.Net MVC.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về cơ chế làm việc giữa Models - Controllers và Views (Views Bags, View Data, TempData Classess).
-  Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

ASP.NET MVC LinQ to SQL, SQL Server Data và Entity Frameworks

Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về LinQ to SQL, SQL Server Data và Entity Frameworks:
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về LinQ to SQL.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về LinQ & Entity Frameworks.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về LinQ Database Models và Class Diagrams.
-  Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

ASP.NET MVC  ASPX Code & Razor Code với Jquery Library

Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về Code & Razor Code với Jquery Library:
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về Jquery Libraries.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về xử lý kết hợp giữa HTML Tags với Jquery Libraries.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về Validation Technology và các kiểu Validation trong ASP.NET MVC.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về Validation Extensions, Annotations Validators, Validations với Jquery và Javascript.
-  Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

ASP.NET MVC 5-6 Ajax & Jquery

-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kinh nghiệm về
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về Ajax và các kiểu Ajax trong MVC.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về Ajax Libraries, Jquery Ajax và Microsoft Ajax .
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về Navigation Pagging.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về Upload và Download trong MVC.
   +  Kiến thức, Kinh Nghiệm về xác thực tài khoản như: Google, Facebooks, Yahoo, Twister API.
-  Và nhiều kinh nghiệm khác hỗ trợ khi làm dự án web sẽ được reviews.

ASP.NET MVC 5-6 PROJECTS

Vận dụng toàn bộ Kiến Thức, Kinh Nghiệm vào phát triển một số dự án WebPortals về ASP.NET MVC như:
   +  Cổng thông tin điện tử Báo Mạng: VnExpress, Dantri.com.vn,…
   +  Cổng thông tin Bán Hàng Trực Tuyến – TMĐT: Vatgia.com, sendo.vn, muachung.vn,…
   +  Cổng thông tin Cộng Đồng Trực Tuyến,…
   +  Phát triển theo mô hình MVC – Dự án gồm cả Front End & Back End.
   +  Dựng hệ thống Web Services với WCF cho xử lý Core của Server.
   +  Teamplate chuẩn với Bootstrap & Responsive.
-  Yêu cầu bài toán trong Dự Án gắn liền thực tế.
Cài đặt và cấu hình các công cụ lập trình.
Kiến thức, Kinh Nghiệm về quản lý cấu hình, quản lý source code trong các dự án với Visual SourceSafe | SVN | Teampoundation Server.           
Và nhiều nội dung liên quan khác nữa.

* Ghi chú: Để nhận được đầy đủ thông tin chi tiết cũng như chính sách Học Bổng dành cho Khóa học lập trình Web ASP.NET MVC 5-6 này các bạn vui lòng đăng ký ghi danh trên website hoặc liên hệ với Phòng Tuyển Sinh theo Hotline: 024 3 7557 666 - 024 3 7557 333 - 0916 878 224. Phòng Tuyển Sinh sẽ gọi điện lại tư vấn rõ hơn cho các bạn về Khóa học này. Trân thành cảm ơn!!!

Khoa-hoc-lap-trinh-Web-voi-ASP.NET-MVC-Web-Portal

Khoa-hoc-lap-trinh-Web-voi-ASP.NET-MVC-Web-Portal

Khoa-hoc-lap-trinh-Web-voi-ASP.NET-MVC-Web-Portal

6.  Chính sách và quyền lợi bạn được hưởng là những gì?

Thông tin:
-  Hình thức Đào Tạo : Đào tạo trên Dự Án Thực Tế .
-  Chỉ tiêu Tuyển Sinh dành cho khóa học này : từ 08 - 12 học viên.
-  Thời gian để hoàn thành khóa đào tạo này : 02 - 2.5 tháng - 03 buổi / 01 Tuần - 02h/1 buổi học.
-  Điều kiện tham gia khóa đào tạo này: Sử dụng thành thạo máy tính, đam mê, yêu thích lập trình & quyết tâm theo đuổi nghề.

Quyền lợi:
-  Được tham gia học thử 01 TUẦN MIỄN PHÍ.
-  Được cung cấp trọn bộ Video Giảng Dạy chi tiết & giải thích cặn kẽ từng phần trong video + Bài giảng từng phần nội dung học.
-  Nhận được chính sách ưu đãi Học phí | Học bổng có thể 50% hoặc 100% (Nhận được Học Bổng từ 50-100% đối với học viên có hoàn cảnh khó khăn & người khuyết tật).
-  Được học cùng Chuyên Gia có nhiều năm Kinh Nghiệm trên các Dự Án lớn, với các cương vị như: PL hay PM trong doanh nghiệp của Việt Nam hoặc Nước Ngoài đầu tư tại Việt Nam.
-  Được Chuyên gia tận tình truyền dạy kiến thức chuyên môn cho phát triển dự án thực tế đã từng triển khai cho Khách hàng.
-  Được chia sẻ nhiều kỹ năng mềm quan trọng khi join vào dự án tại doanh nghiệp hoặc làm việc với khách hàng.
-  Được tham gia làm Dự án Cuối Khóa để thực hiện Bảo Vệ Tốt Nghiệp trước Hội đồng Chuyên gia của IMicroSoft.
-  Được nhận Chứng Nhận Kinh Nghiệm Dự Án khi Tốt nghiệp khóa học & được công nhận trên toàn quốc.
-  Được tham gia vào các đợt Phỏng Vấn chọn Ứng Viên với sự có mặt của đại diện các Đối tác Tuyển Dụng của IMicroSoft.
-  Được chọn tham gia vào lớp HUẤN LUYỆN DỰ ÁN MIỄN PHÍ ( hưởng chế độ Lương + Thưởng theo Dự án tùy vào sự cống hiến của từng thành viên).
-  Được tham gia vào Cộng Đồng Học Viên của IMicroSoft để được giao lưu học hỏi kiến thức lẫn nhau.
-  Được chia sẻ Kỹ năng viết CV và phỏng vấn trực tiếp nhà Tuyển Dụng.

7.  Cơ hội phát triển kỹ năng & kiến thức chuyên môn sau khóa Huấn Luyện Dự Án?

Lộ trình thực hiện ở hình thức này như sau:
-  Hoàn thành cấp độ 1 - Junior Software Engineer  <03 - 3.5 tháng học tập>.
-  Hoàn thành cấp độ 2 - Developer Software Engineer  <03 tháng học tập>.
-  Hoàn thành cấp độ 3 - Senior  Software Engineer  <04 - 06 tháng Huấn Luyện trên Dự Án>.

Hình thức áp dụng và triển khai thực tế tại trung tâm đào tạo IMicroSoft Hà Nội & Hồ Chí Minh:
-  Học viên tham gia theo hình thức này thì sẽ không phải lo lắng xin việc làm. Vì IMicroSoft sẽ bố trí công việc phù hợp với năng lực của các em.
-  Tham gia hình thức này Học viên & PĐT IMicroSoft sẽ cùng ký HĐ cam kết đảm bảo quyền lợi đôi bên.
-  Học viên bắt buộc phải tham gia & hoàn thành cấp độ 01 - Junior Software Engineer tại IMicroSoft Hà Nôi hoặc Hồ Chí Minh.
-  Được MIỄN PHÍ hoàn toàn khi đủ điều kiện tham gia vào quá trình Huấn Luyện Dự Án.

Các nhóm áp dụng triển khai theo hình thức này:
Software Engineer
   +  C#.NET APPs & ASP.NET MVC Web
   +  JAVA APPs & J2EE Web 
   +  JAVA APPs & ANDROID Mob
   +  Mean Full Stack JS
   +  C/C++ & Embeded
-  Software Testing
   +  Manual Testing & Automation Testing
-  Database Administrator
   +  SQL Server Database Administrator & Developer
   +  Oracle Database Administrator & Developer
-  Quality Assurance Engineers
   +  QA/QC  Software

Chính sách quyền lợi & thông tin chi tiết đầy đủ về Khóa Huấn Luyện Dự Án này :
-  Để biết thông tin chi tiết về khóa Huấn Luyện Dự Án này các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyển Sinh theo Hotline: 0243. 7557 666 - 0916 878 224.

8.  Cơ hội Nghề Nghiệp sau Tốt Nghiệp của bạn?

-  Phòng Đào Tạo IMicroSoft đã chính thức ký kết hợp tác Tuyển Dụng được với hơn 55+ Doanh nghiệp trong ngành CNTT/CNPM. Xem thông tin tại đây.
-  Học viên khi Tốt nghiệp khóa đào tạo với kết quả tốt sẽ luôn nhận được nhiều cơ hội việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn tại các Đối tác Tuyển Dụng của IMicroSoft ở Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.
-  Buổi Bảo vệ Tốt Nghiệp tại IMicroSoft sẽ có sự góp mặt của đại diện một số Đối tác Tuyển Dụng tham dự để chọn Ứng viên cho Doanh nghiệp của mình. Do đó đây chính là cơ hội để Học viên tiếp cận gần nhất với Nhà Tuyển Dụng.
-  Học viên có kết quả học tập tốt hoàn toàn có thể làm việc về Phần mềm ngay tại IMicroSoft Hà Nội | Hồ Chí Minh nếu có mong muốn.
-  Nhiều cơ hội khác nữa đang chờ bạn ở tương lai. Hãy nỗ lực & cháy hết mình với niềm đam mê với nghề.

9.  Đội ngũ Chuyên gia phụ trách khóa học này?

Những yêu cầu bắt buộc đối với 1 Chuyên gia khi nhận lớp & trực tiếp truyền dạy kiến thức chuyên môn cho Học viên. Gồm có:

-  Tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Học.
-  Có ít nhất 10+ năm Kinh Nghiệm tham gia Phát triển & Quản lý các dự án phần mềm với .NET FW (C#/ASP.NET/SHARE POINT).
-  Cương vị từng nắm giữ tại doanh nghiệp có thể là PL (Project Leader), PM (Project Manager).
-  Tham gia thi và đạt được một số Chứng chỉ có thể là: MCA, MCAD, MCT, OCA, OCP,...
-  Có nhiều năm tham gia giảng dạy các khóa với C#.NET và đạt được nhiều thành tích cao trong quá trình giảng dạy tại iMIC.
-  Có kỹ năng sư phạm tốt cũng như luôn biết cách "truyền lửa đam mê" cho học viên.
 
Khoa-hoc-lap-trinh-Web-voi-ASP.NET-MVC-Web-Portal Khoa-hoc-lap-trinh-Web-voi-ASP.NET-MVC-Web-Portal Khoa-hoc-lap-trinh-Web-voi-ASP.NET-MVC-Web-Portal

IMICROSOFT - ĐÀO TẠO KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH & ĐỒ HỌA
-  Cơ sở Hà Nội: Tầng 2B, tòa nhà T6-8, Tổng Cục 5, Bộ Công An, Số 643A Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội.
-  Hotline: 043 7557 333 - 043 7557 666 - 0916 878 224
-  Cơ sở Hồ Chí Minh: Số 256/18 Pasteur, phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh
-  Điện thoại: (028) 382 00 152 - 0916 878 224 - 0988 270 588
-  Website: www.imic.edu.vn
-  Email: tuvan@imicrosoft.edu.vn
-  Facebook: www.facebook.com/imicrosoft.edu.vn
-  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCiKvIsKnKjftoChlVbdDVMA

Khoa-hoc-lap-trinh-Web-voi-ASP.NET-MVC-Web-Portal
 

CAM KẾT HỖ TRỢ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP?

Cam kết hỗ trợ việc làm, gửi CV giới thiệu sang các Đối tác, Khách hàng của IMIC hoặc tham gia ngay vào phòng Phần mềm. Đây vừa là cơ hội để trau dồi vốn Kiến thức + Kinh nghiệm, cơ hội để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho Dự Án.

Xem thêm

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO NÀY?

Là tiền đề vững chắc để Học viên sớm đạt được mục tiêu. Mục tiêu đó có thể là: LTV Phần mềm QL, LTV Website/Web Portal, W.Phone Mobile Apps/Game. Khóa học này còn trang bị cho HV những kiến thức ở mức Core, Công nghệ mới, Mô hình chuẩn Dự án và bộ công cụ mạnh cho phát triển nhanh Dự Án.

Xem thêm

THAM GIA VÀO KHÓA HUẤN LUYỆN DỰ ÁN?

Sau khi Tốt nghiệp ngoài những Kiến thức + Kinh nghiệm mà Học viên đã lĩnh hội được từ các Chuyên gia, Học viên còn được TRÚNG TUYỂN ngay vào khóa HUẤN LUYỆN DỰ ÁN phần mềm trong Chương trình "VƯỜN ƯƠM IMIC". Đây là cơ hội rất tốt để các em Học viên vận dụng kiến thức, công nghệ mới vào phát triển Dự Án Phần Mềm cho Khách Hàng.

Xem thêm

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN IMIC?

Những chia sẻ dưới đây sẽ là cơ sở để bạn Quyết định đặt niềm tin & hy vọng ở IMIC. Cụ thể gồm có: + Được học & làm việc cùng Chuyên gia. + Hướng dẫn HV từng bước trên các Dự Án thực tế + Chỉ tiêu mỗi lớp từ 07-12 HV(không dạy đại trà) + Nhận trọn bộ video giảng dạy ở từng buổi học (hướng dẫn Step-by-Step). + Cam kết làm tốt dự án sau Tốt Nghiệp & giới thiệu sang Đối tác, Khách hàng. + Được "01 TUẦN HỌC THỬ MIỄN PHÍ".

Xem thêm

5505 Lượt xem 2 Bình luận
Khóa học Lập Trình Web với ASP.NET MVC trên Dự án Website / Web Portal
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Inbox cho mình học phí của khóa học java core nhé!
0 Lượt thích

Cho em hỏi là có hình thức đào tạo online không ạ? Học phí của khóa học này là bao nhiêu? thời gian học vào những khung giờ nào ạ?
0 Lượt thích

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA IMICROSOFT VIET NAM

IMicroSoft

IMicroSoft tự hào là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam triển khai các Chương trình Đào tạo chuyên môn thực tế cho Học viên ngành CNTT/CNPM. Cũng là một trong những doanh nghiệp đạt được nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh vực này. Góp phần phát triển mạnh ngành CNTT/CNPM tại nước ta hiện nay.