Học và làm dự án phần mềm

Là một trong nhiều khóa đào tạo kỹ năng & kiến thức chuyên môn làm dự án thực tế dành cho Học viên.

Học thử miễn phí
hoc-va-lam-du-an-phan-mem

Khóa học VBA Excel từ Cơ bản đến Nâng cao

Với cách tổ chức giống như bảng tính thông thường, Excel là một phần mềm bảng tính trực quan và rất dễ sử dụng. Rất nhiều tính năng sẵn có khiến cho Excel là một trong những phần mềm được sử dụng phổ biến. Nếu chỉ biết làm thủ công bằng excel thì sẽ rất chậm chạp. Chưa kể có những công việc được định kỳ lặp lại nhiều lần mà cứ như vậy chúng ta lại bắt đầu từ các thao tác: định dang, kẻ bảng, copy, lọc số liệu cắt dán,… Nhận biết điều đó, Microsoft đã cho ra đời ngôn ngữ VBA được tích hợp sẵn trong Excel. VBA(Visual Basic for Applications) là lập trình ứng dụng trong Excel nói riêng và công cụ Offile nói chung, với khả năng tự động hóa cao sẽ giúp người dùng có kiến thức về chuyên môn có thể giải quyết được nhiều bài toán phức tạp, sản phẩm có thể tương đương với các phần mềm chuyên dụng.

1.  Giới thiệu về Khóa học này:

Với cách tổ chức giống như bảng tính thông thường, Excel là một phần mềm bảng tính trực quan và rất dễ sử dụng. Rất nhiều tính năng sẵn có khiến cho Excel là một trong những phần mềm được sử dụng phổ biến.

Nếu chỉ biết làm thủ công bằng excel thì sẽ rất chậm chạp. Chưa kể có những công việc được định kỳ lặp lại nhiều lần mà cứ như vậy chúng ta lại bắt đầu từ các thao tác: định dang, kẻ bảng, copy, lọc số liệu cắt dán,… Nhận biết điều đó, Microsoft đã cho ra đời ngôn ngữ VBA được tích hợp sẵn trong Excel.

VBA(Visual Basic for Applications) là lập trình ứng dụng trong Excel nói riêng và công cụ Offile nói chung, với khả năng tự động hóa cao sẽ giúp người dùng có kiến thức về chuyên môn có thể giải quyết được nhiều bài toán phức tạp, sản phẩm có thể tương đương với các phần mềm chuyên dụng.

imicrosoft-khoa-hoc-lap-trinh-VBA-Excel
2.  Đối tượng phù hợp tham gia khóa học :

-  Bạn làm công việc trong các ngành kiểm toán, kế toán, thống kê, hay phải nhập dữ liệu và phân tích tổng hợp, tạo báo cáo.
-  Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề chuyên ngành CNTT/CNPM hoặc liên quan.
-  Bạn muốn nâng cao năng suất và hiệu quả công việc trong Excel.
-  Bạn là người muốn tự động hóa các thao tác trong Excel.
-  Bạn là người làm công việc có tính lặp lại trong Excel.
-  Bạn muốn nâng cao trình độ Excel.

3.  Bạn nhận được những gì qua khóa học này?

Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên có thể:

-  Viết ra những mã lệnh-Macro để tự động phân tích, định dạng, tạo báo cáo chỉ bằng cú nhấp chuột như trong các phần mềm mà không phải thủ công lập công thức Excel.
-  Tạo các hàm và thủ tục để tự động hóa việc phân tích và tổng hợp dữ liệu với tốc độ nhanh hơn cách làm công thức Excel thông thường.
-  Tạo 1 tiện ích hay 1 phần mềm chuyên nghiệp chạy trên nền Excel giúp cho công việc của bạn trở nên tự động
-  Có thể thay đổi menu excel, tạo form nhập liệu, tạo các nút lệnh ... để công việc của bạn thuận lợi
-  Nắm chắc kiến thức cơ bản về VBA phục vụ cho công việc quản lý dữ liệu trong Excel

4.  Cần đầu tư những gì dành cho khóa học này?

-  Thời gian bạn cần đầu tư cho khóa học này : 2 - 2.5 tháng - 03 buổi/1 tuần - 02h/1 buổi học.
-  Mỗi ngày bạn nên dành được ra chút thời gian cho việc đọc tài liệu chuyên nghành + xem video giảng dạy + thực hành làm ứng dụng & rèn luyện thêm Tiếng Anh chuyên ngành CNTT/CNPM .
-  Kinh phí dành cho việc tham gia khóa học này (liên hệ Phòng Tuyển Sinh để biết thông tin).

5.  Bạn sẽ được học những gì?

Công cụ học tập khóa VBA:
-    Microsoft Office Excel 2013 later   
-    Trello Management
-    SVN Resource Management

Macros (Xây dựng Macros cho xử lý số liệu & sinh mã VBA)
-    Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kiến thức chuyên môn sau:
•    Hiểu về cơ chế làm việc của Macro VBA trong Excel.
•    Làm việc với Macro recorder thông qua:
     -->    Absolute and Relative Macros.
     -->    Absolute recording.
     -->    Relative Recording.
•    Kỹ năng sử dụng công cụ Visual Basic Editor để lập trình với VBA.
•    Kinh nghiệm sử dụng Macro Recorder là tiện ích để khai thác thế mạnh của Excel gồm:
     -->    Running a Macro.
     -->    Using a shortcut key combination to run a macro.
     -->    Using Excel’s menus to run a macro.
     -->    Relative macro without the relative Recording button.
•    Kinh nghiệm sử dụng VBA Editor để tăng tốc độ & chuẩn hóa mã mã lệnh VBA (VBA Code) thông qua:
     -->    Using Range names to make Macros more flexible.
     -->    Running a macro using a Command Button.
     -->    A word of caution about the Control Toolbox.
     -->    Writing your own Macros.
     -->    Running macros from the Visual Basic Editor.
     -->    Stepping through code from the Visual Basic Editor.
•    Vận dụng kiến thức, kinh nghiệm trên vào xử lý bài toán thực tế được giao trong phần nội dung này.
•    Đặc biệt Chuyên gia sẽ dành tặng cho các bạn Học viên bộ 100 Module Macro Base To Advanced Step by Step (dễ học, dễ hiểu) do chính Chuyên gia sưu tầm & biên soạn. Nó sẽ giúp ích cho người học rất nhiều khi làm ứng dụng với VBA & hoàn toàn có thể lắp ghép 1 cách dễ dàng các phần với nhau.

Application – Method & Properties (Làm việc với thư viện và các đối tượng của hệ thống)
-    Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kiến thức chuyên môn sau:
•    Hiểu rõ về các thành phần trong thư viện có sẵn & các đối tượng hay được sử dụng trong dự án.
•    Kinh nghiệm làm việc với các đối tượng như: Application objects, WorkBook – WorkSheet objects.
-    Selection, Cells, Range, Offset, Rows, Column, R1C1, Fomula, Interior, Select, Active,…
•    Một số kỹ thuật khác liên quan nội dung này.
•    Vận dụng kiến thức, kinh nghiệm trên vào xử lý bài toán thực tế được giao trong phần nội dung này.

Variables (Làm việc với Biến & Kiểu dữ liệu)
-    Hiểu rõ Biến và vai trò của biến trong quá trình xây dựng ứng dụng xử lý với VBA thông qua trả lời các câu hỏi:
•    What is a variable?
•    How do I create a variable?
•    Why do I need variable?
•    What names should I give to my variable?
-    Kiến thức làm việc với kiểu dữ liệu của Biến trong VBA (Integer, Long, String, Double, Variant Data Type,..).
-    Làm việc với Biến Đối Tượng < Object variables>.
-    Một số kỹ thuật nâng cao khác liên quan nội dung này.
-    Vận dụng các kiến thức chuyên môn trên vào làm ứng dụng VBA.

Structure Programming (cấu trúc điều khiển)
-    Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kiến thức chuyên môn sau:
•    Hiểu rõ về cú pháp cũng như cơ chế làm việc của các khối cấu trúc điều khiển trong VBA.
•    Kiến thức làm việc với cấu trúc phân nhánh điều khiển thông qua:
-    If..Else statement.
-    The SUMIF function.
-    Line/ Block If statements.
-    Doing all the rows at once.
-    Interactive If Statements.
-    The Immediate Window.
-    Kiến thức làm việc cấu trúc vòng lặp điều khiển thông qua một số nội dung:
•    Counted loops in a Modules.
•    Different bettwen loop statement and For Each construct.
•    Other kinds of loops.
•    Nested of loops.
-    Một số kiến thức nâng cao khác để làm tốt ứng dụng.
-    Vận dụng kiến thức chuyên môn trên vào xử lý các bài toán thực tế được Chuyên gia giao cho.

Useful Tips and Tricks (Chia sẻ kỹ năng & thủ thuật xây dựng ứng dụng hiệu quả với VBA Excel)
-    Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kiến thức chuyên môn sau:
-    Hiểu rõ Qui tắc viết mã lệnh chuẩn (Coding Conversion in VBA).
-    Các thủ thuật xử lý số liệu hay sử dụng các tiện ích có sẵn trong VBA.
-    Thủ thuật tham chiếu sử dụng ô và khối ô như:
•    The Cells property.
    Using the cells property.
    The Offset property.
    Using the offset property.
    Referencing other worksheets.
    Using cells form othe worksheets.
    Referencing other workbooks.
•    Saving a Workbook when a Particular Cell is changed
•    Opening a Specific Workbook Defined by the User
•    Print all Workbooks in a Directory
•    Hide/Unhide all Worksheets in a Workbook
•    Hide/Unhide All Rows and Columns
•    Print Pivot Table for Each Report Filter
•    Automatically Delete Pivot Table Drilldown Sheets
•    …
-    Thủ thuật tương tác nhiều đối tượng khác nhau trong VBA.
-    Thủ thuật debugs tìm kiếm nguyên nhân gây ra lỗi và khắc phục lỗi hiệu quả nhất.
-    Một số kiến thức chuyên môn nâng cao hơn liên quan nội dung này.

Functions And Catching Exception (Làm việc với Hàm & kỹ thuật xử lý lỗi)
-     Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kiến thức chuyên môn sau:
-     Hiểu rõ cơ chế làm việc cũng như tự xây dựng được các hàm xử lý tính toán tích hợp vào Excel.
-     Làm việc nhiều hàm có sẵn trong thư viện như: Fix, Round, sqr, IsDate, CInt,Cdouble,…
-     Tích hợp các hàm do chúng ta tự phát triển vào trong Excel tái sử dụng nhiều lần.
-     Kiến thức làm việc với bẫy lỗi & xử lý lỗi trong lập trình VBA gồm:
    On Error Goto Lable.
    On Error Resume Next.
    On Error Goto 0.
-    Cấu hình hệ thống giám sát & kiểm soát lỗi trong VBA.
-    Làm việc với danh sách Lỗi lien quan.
-    Một số kiến thức chuyên môn nâng cao hơn liên quan nội dung này.
-    Vận dụng kiến thức trên vào xử lý các bài toán thực tế được Chuyên gia giao cho.

Pivot Tables (Làm việc & biểu diễn dữ liệu với Pivot Table)
-    Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kiến thức chuyên môn sau:
-    Hiểu rõ mục đích cũng như cơ chế làm việc của các loại biểu đồ trong VBA.
-    Làm việc với các loại biểu đồ phục vụ thuyết trình, thống kê báo cáo bằng hình ảnh trực quan, thông qua:
    Analysis using pivot table.
    Creating a Simple pivot table.
    Data drilldown.
    Introducing a decond field.
    Fields in both rows and columns.
    Analysis based on dates.
    Grouping dates.
•    Create a Pivot Table Report, Add & Remove Fields
•    Excel Pivot Table Report Layout & Format, Totals & Filters, Display, Printing & Data
•    Group Items, Group Date and Time Values
•    Summary Functions & Custom Calculations, Insert Calculated Fields or Calculated Items
•    Insert Calculated Fields & Calculated Items, Create Formulas
•    Filter Data, Items, Values & Dates
•    Sort Data in Row & Column Labels & in Values Area, use Custom Lists
•    ...

-     Kiến thức phân tích số liệu trên nhiều bảng tính sử dụng các loại biểu đồ .
-     Một số kiến thức nâng cao khác liên quan nội dung này.
-     Vận dụng các kiến thức chuyên môn trên vào xử lý các bài toán thực tế được Chuyên gia giao cho.

Modules And UserForm (Xây dựng & phát triển Module cho ưng dụng VBA)
-     Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kiến thức chuyên môn sau:
-     Hiểu rõ cách để phát triển ra các modules trong dự án.
-     Kiến thức làm việc được nâng cao thông qua việc trực tiếp phát triển các modules thực tế cho xử lý các bài toán sau này như:
     Current region of modules.
     Delete empty rows in region.
•     ForEach Cells in region.
•     Move data of modules.
     Reading number into Unicode Text.
-     Kiến thức qua một số modules xử lý nâng cao hỗ trợ phát triển mod tự động hóa.
-     Vận dụng kiến thức chuyên môn trên vào xử lý các bài toán thực tế được Chuyên gia giao cho.

Customising Excel (Kiến thức và thủ thuật tùy biến trong VBA Excel)
-     Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kiến thức chuyên môn sau:
-     Hiểu rõ cơ chế làm việc cũng như khả năng tùy biến linh hoạt các thành phần hỗ trợ xây dựng ứng dụng xử lý trong VBA Excel. Thông qua một số nội dung như:
•     Customising in VBA.
•     A Rescue Spreadsheet.
•     Customising Menus in Excel.
•     Writing macros for menu items.
•     Removing the Customisation.
•     Customising name in VBA.
•     Building a menu in VBA.
•     Customising pop-up menus.
•     Adding items to a pop-up menu.
-     Kiến thức làm việc với một số hàm mới nâng cao trong VBA Excel như:
•     Indirect Functions.
•     Sum Product Functions.
•     SumIfs – CountIfs Functions.
•     Name Managerment in VBA.
-     Vận dụng kiến thức chuyên môn trên vào xử lý các bài toán thực tế được Chuyên gia giao cho.

Projects (Thực hiện xây dựng ứng dụng VBA)
    Phần này Chuyên gia sẽ cùng trao đổi thảo luận với các Học viên trong lớp để biết được các yêu cầu bài toán. Sau đó Chuyên gia sẽ chọn ra một số đề bài để cùng với các bạn trong lớp hoàn thành các bài toán đó để làm báo cáo Tốt nghiệp khóa học.   

TỐT NGHIỆP
-    Sử dụng thành thạo các công cụ quản trị số liệu Visual Basic Editor .
-    Lĩnh hội được những kiến thức chuyên môn về phân tích bài toán và lên chi tiết các công việc cần xây dựng cho ứng dụng.
-    Quản trị và tối ưu hóa các modules xử lý & thống kê báo cáo trên bảng tính Excel với VBA.
-    Nắm chắc toàn bộ kiến thức chuyên môn về VBA Excel để đáp ứng điều kiện khi xây dựng ứng dụng tự động hóa xử lý số liệu với VBA.
-    Đáp ứng tốt các yêu cầu về chuyên môn khi tham gia vào các công việc quản trị số liệu tại doanh nghiệp.
-    PĐT IMicroSoft Đánh giá và cấp Chứng Nhận Kinh Nghiệm VBA Excel.

* Ghi chú: Để nhận được đầy đủ thông tin chi tiết cũng như chính sách Học Bổng dành cho Khóa học VBA Excel này các bạn vui lòng đăng ký ghi danh trên website hoặc liên hệ với Phòng Tuyển Sinh theo Hotline: 024 3 7557 666 - 024 3 7557 333 - 0916 878 224. Phòng Tuyển Sinh sẽ gọi điện lại tư vấn rõ hơn cho các bạn về Khóa học này. Trân thành cảm ơn!!!
 
imicrosoft-khoa-hoc-lap-trinh-VBA-Excel

imicrosoft-khoa-hoc-lap-trinh-VBA-Excel


6.  Chính sách và quyền lợi bạn được hưởng là những gì?
Thông tin:
-    Hình thức Đào Tạo : Đào tạo kiến thức chuyên môn thực tế để xây dựng ứng dụng.
-    Chỉ tiêu Tuyển Sinh dành cho khóa học này : từ 08 - 12 học viên.
-    Thời gian để hoàn thành khóa đào tạo này : 02 - 2.5 tháng - 03 buổi / 01 Tuần - 02h/1 buổi học.
-    Điều kiện tham gia khóa đào tạo này: Thành thạo Excel và các hàm sử lý trong Excel là 1 lợi thế.

Quyền lợi:
-    Được tham gia học thử 01 TUẦN MIỄN PHÍ.
-    Được cung cấp trọn bộ Video giảng dạy chi tiết & giải thích cặn kẽ từng phần trong video + Bài giảng từng phần nội dung học trên hệ thống Đào tạo trực tuyến của IMicroSoft.
-    Nhận được chính sách ưu đãi Học phí | Học bổng có thể 50% hoặc 100% (Nhận được Học Bổng từ 50-100% đối với học viên có hoàn cảnh khó khăn & người khuyết tật).
-    Được học cùng Chuyên Gia có nhiều năm chuyên môn Phân tích & Quản trị số liệu trong doanh nghiệp Trong nước hoặc Nước Ngoài.
-    Được Chuyên gia tận tình truyền dạy kiến thức chuyên môn cho phát triển dự án thực tế đã từng triển khai cho Khách hàng.
-    Được chia sẻ nhiều kỹ năng mềm quan trọng khi làm việc tại doanh nghiệp hoặc làm việc với khách hàng.
-    Được tham gia làm ứng dụng cuối khóa để thực hiện Bảo Vệ Tốt Nghiệp trước Hội đồng Chuyên gia của IMicroSoft.
-    Được nhận Chứng Nhận Kinh Nghiệm Dự Án khi Tốt nghiệp khóa học & được công nhận trên toàn quốc.
-    Được tham gia vào Cộng Đồng Học Viên của IMicroSoft để được giao lưu học hỏi kiến thức lẫn nhau.

7.  Cơ hội Nghề Nghiệp sau Tốt Nghiệp của bạn?
-    Phòng Đào Tạo IMicroSoft đã chính thức ký kết hợp tác Tuyển Dụng được với hơn 55+ Doanh nghiệp trong ngành CNTT/CNPM. Xem thông tin tại đây.
-    Học viên khi Tốt nghiệp khóa đào tạo với kết quả tốt sẽ luôn nhận được nhiều cơ hội việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn tại các Đối tác Tuyển Dụng của IMicroSoft ở Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.
-    Buổi Bảo vệ Tốt Nghiệp tại IMicroSoft sẽ có sự góp mặt của đại diện một số Đối tác Tuyển Dụng tham dự để chọn Ứng viên cho Doanh nghiệp của mình. Do đó đây chính là cơ hội để Học viên tiếp cận gần nhất với Nhà Tuyển Dụng.
-    Học viên có kết quả học tập tốt hoàn toàn có thể làm việc ngay tại IMicroSoft Hà Nội | Hồ Chí Minh nếu có mong muốn.
-    Nhiều cơ hội khác nữa đang chờ bạn ở tương lai. Hãy nỗ lực & cháy hết mình với niềm đam mê với nghề.

8.  Đội ngũ Chuyên gia phụ trách khóa học này?
Những yêu cầu bắt buộc đối với Chuyên gia khi nhận lớp & trực tiếp truyền dạy kiến thức chuyên môn cho Học viên. Gồm có:
-    Tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Học.
-    Có ít nhất 14+ năm Kinh Nghiệm tham gia Phát triển & Quản lý các dự án Phần mềm Kế Toán, tài chính doanh nghiệp, các ứng dụng VBA Excel hỗ trợ điều hành, tác nghiệp tại doanh nghiệp.
-    Có nhiều năm tham gia giảng dạy các khóa với VBA Excel, ERP và đạt được nhiều thành tích cao trong quá trình giảng dạy tại MicroSoft.
-    Có kỹ năng sư phạm tốt cũng như luôn biết cách "truyền lửa đam mê" cho học viên.
 
IMICROSOFT -  ĐÀO TẠO KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH & ĐỒ HỌA
-  Cơ sở Hà Nội: Tầng 2B, tòa nhà T6-8, Tổng Cục 5, Bộ Công An, Số 643A Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội.
-  Hotline: 043 7557 333 - 043 7557 666 - 0916 878 224
-  Cơ sở Hồ Chí Minh: Số 256/18 Pasteur, phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh | Số 14 - Phan Tôn - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh
-  Điện thoại: (028) 382 00 152 - 0916 878 224 - 0988 270 588
-  Website: www.imicrosoft.edu.vn
-  Email: tuvan@imicrosoft.edu.vn
-  Facebook: www.facebook.com/imicrosoft.edu.vn
-  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCiKvIsKnKjftoChlVbdDVMA

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN IMIC?

Những chia sẻ dưới đây sẽ là cơ sở để bạn Quyết định đặt niềm tin & hy vọng ở IMIC. Cụ thể gồm có: + Được học & làm việc cùng Chuyên gia. + Hướng dẫn HV từng bước trên các Dự Án thực tế + Chỉ tiêu mỗi lớp từ 07-12 HV(không dạy đại trà) + Nhận trọn bộ video giảng dạy ở từng buổi học (hướng dẫn Step-by-Step). + Cam kết làm tốt dự án sau Tốt Nghiệp & giới thiệu sang Đối tác, Khách hàng. + Được "01 TUẦN HỌC THỬ MIỄN PHÍ".

Xem thêm

CAM KẾT HỖ TRỢ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP?

Cam kết hỗ trợ việc làm, gửi CV giới thiệu sang các Đối tác, Khách hàng của IMIC hoặc tham gia ngay vào phòng Phần mềm. Đây vừa là cơ hội để trau dồi vốn Kiến thức + Kinh nghiệm, cơ hội để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho Dự Án.

Xem thêm

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHÓA ĐÀO TẠO NÀY?

Là tiền đề vững chắc để Học viên sớm đạt được mục tiêu. Mục tiêu đó có thể là: LTV Phần mềm QL, LTV Website/Web Portal, W.Phone Mobile Apps/Game. Khóa học này còn trang bị cho HV những kiến thức ở mức Core, Công nghệ mới, Mô hình chuẩn Dự án và bộ công cụ mạnh cho phát triển nhanh Dự Án.

Xem thêm

THAM GIA VÀO KHÓA HUẤN LUYỆN DỰ ÁN?

Sau khi Tốt nghiệp ngoài những Kiến thức + Kinh nghiệm mà Học viên đã lĩnh hội được từ các Chuyên gia, Học viên còn được TRÚNG TUYỂN ngay vào khóa HUẤN LUYỆN DỰ ÁN phần mềm trong Chương trình "VƯỜN ƯƠM IMIC". Đây là cơ hội rất tốt để các em Học viên vận dụng kiến thức, công nghệ mới vào phát triển Dự Án Phần Mềm cho Khách Hàng.

Xem thêm

7321 Lượt xem 0 Bình luận
Khóa học VBA Excel từ Cơ bản đến Nâng cao
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA IMICROSOFT VIET NAM

IMicroSoft

IMicroSoft tự hào là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam triển khai các Chương trình Đào tạo chuyên môn thực tế cho Học viên ngành CNTT/CNPM. Cũng là một trong những doanh nghiệp đạt được nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh vực này. Góp phần phát triển mạnh ngành CNTT/CNPM tại nước ta hiện nay.