Xem các khóa đào tạo khác

Bấm vào để khám phá thêm nhiều khóa đào tạo nhân sự tại IMIC Technology!

Xem tất cả khóa đào tạo
Khóa học lập trình, học lập trình cùng chuyên gia IMIC Tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo nguồn nhân sự lập trình dự án tại Việt Nam! Đào tạo nhân sự lập trình và đồ họa trên các dự án thực tế, học viên được học nhiều công nghệ mới nhất, được học và làm dự án với các Chuyên gia giàu kinh nghiệm, được tham gia vào huấn luyện dự án!