Thông tin tuyển dụng mới nhất!

Mô tả công việc
 • Vị trí: nhân viên
 • Yêu cầu: không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 30/05/2023
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 29/04/2023
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: Có kinh nghiệm
 • Mức lương: Thỏa Thuận
 • Hạn nộp: 31/03/2023
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa Thuận
 • Hạn nộp: 31/03/2023
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: không yêu cầu
 • Mức lương: 12tr-15tr
 • Hạn nộp: 28/02/2023
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân viên
 • Yêu cầu: không yêu cầu
 • Mức lương: 10 - 30 triệu
 • Hạn nộp: 10/03/2023
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: 8 - 12 triệu
 • Hạn nộp: 28/02/2023
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: nhân viên
 • Yêu cầu: không yêu cầu
 • Mức lương: thỏa thuận
 • Hạn nộp: 28/02/2023
XEM CHI TIẾT

Đối tác tuyển dụng nhân sự của IMIC Technology!

Xem thêm nhiều tin tuyển dụng