Thông tin tuyển dụng mới nhất!

Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân viên
 • Yêu cầu: không yêu cầu
 • Mức lương: 𝟏𝟓𝟎𝟎$ - 𝟐𝟎𝟎𝟎$
 • Hạn nộp: 22/07/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa Thuận
 • Hạn nộp: 30/07/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa Thuận
 • Hạn nộp: 15/06/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Lương up to 30.000.000
 • Hạn nộp: 06/06/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân viên
 • Yêu cầu: Không cần
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 06/06/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân viên
 • Yêu cầu: không yêu cầu
 • Mức lương: 𝟏𝟓𝟎𝟎$ - 𝟐𝟎𝟎𝟎$
 • Hạn nộp: 18/05/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa Thuận
 • Hạn nộp: 15/05/2022
XEM CHI TIẾT
Mô tả công việc
 • Vị trí: Nhân Viên
 • Yêu cầu: Không yêu cầu
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hạn nộp: 15/05/2022
XEM CHI TIẾT

Đối tác tuyển dụng nhân sự của IMIC Technology!

Xem thêm nhiều tin tuyển dụng