Cập nhật mới nhất

Khóa đào tạo nhân sự lập trình C#.NET - 2021

Lớp đào tạo trực tiếp

Căn cứ vào khảo sát đánh giá yêu cầu tuyển dụng nhân sự cho phát triển các dự án về lập trình .NET tại hơn 160+ đối tác tuyển dụng của IMIC Technology trong năm 2018 đến hiện tại, Phòng tổ chức đào tạo nhân sự IMIC đưa ra Chương trình đào tạo nhân sự lập trình C#.NET nhằm trang bị đầy đủ các kỹ năng, kiến thức chuyên môn nền tảng vững chắc để đủ điều kiện tham gia vào hương trình đào tạo nhân sự về Web ASP.NET Core | Game Unity3D. Với chương trình đào tạo chuẩn của hãng MicroSoft sẽ giúp người học có lợi thế khi tham gia thi chứng chỉ MCSD Certification Exam.

Tại sao bạn nên tham gia khóa Khóa đào tạo nhân sự lập trình C#.NET - 2021?

Ngôn ngữ đa năng này là một trong những ngôn ngữ hướng đối tượng được sử dụng phổ biến nhất trong việc phát triển ứng dụng phần mềm, web, di động, trò chơi.
Tạo nền tảng lập trình vững chắc để học các ngôn ngữ khác. Thông qua hình thức đào tạo trên dự án thực tế với 85% thời lượng thực hành và chia sẻ kinh nghiệm.
Chuyên gia phụ trách lớp đào tạo sẽ giúp bạn nắm chắc các kỹ năng, kiến thức chuyên môn về lập trình c#, ứng dụng vào thực tế dự án phần mềm.

Lịch khai giảng các khóa đào tạo nhân sự - tháng 9 năm 2021

03/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
07/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
21/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
29/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
30/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
10/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
23/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
14/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
18/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Tối Thứ 7, CN (19h-21h)
26/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Chủ nhật (08h-17h)
16/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
17/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
29/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
15/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
09/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
05/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Chủ nhật (08h-17h)
10/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
04/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Tối Thứ 7, CN (19h-21h)
05/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Chủ nhật (08h-17h)
01/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)

Địa điểm và thời lượng đào tạo:

Tại Hà Nội và Hồ Chí Minh (44 giờ).
ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

Hỗ trợ đăng ký tham gia: 0243 7557 333 | 028 2253 2345

Khóa đào tạo nhân sự lập trình C#.NET - 2021

Xem chương trình học
Ẩn chương trình giảng dạy

Tại sao nên chọn IMIC Technology để khởi nghiệp?