Cập nhật mới nhất

Khóa đào tạo nhân sự kiểm thử phần mềm Software Testing - 2021

Lớp đào tạo trực tiếp

Phòng tổ chức đào tạo nhân sự của IMIC đưa ra Chương trình đào tạo nhân sự kiểm thử phần mềm Manual Software Testing với nội dung đào tạo được cập nhật mới nhất dựa trên yêu cầu thực tế tại các đối tác tuyển dụng của IMIC. Trong khóa đào tạo này, học viên được đào tạo đầy đủ những kỹ năng, kiến thức chuyên môn cần thiết để trở thành nhà kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp. Và điều đặc biệt là bạn chỉ cần học duy nhất 1 khóa đào tạo này là đã hoàn toàn tự tin về chuyên môn để tham gia vào dự án phần mềm tại Doanh nghiệp ở vị trí kiểm thử viên. IMIC sẽ giúp bạn kết nối với các Doanh nghiệp trong ngành để bạn có nhiều cơ hội công việc tốt. Kiểm thử phần mềm là một phần của bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia phát triển phần mềm. Ngày nay cần phải kiểm tra mạnh mẽ phần mềm vì phần mềm rất quan trọng đối với hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Tại sao bạn nên tham gia khóa Khóa đào tạo nhân sự kiểm thử phần mềm Software Testing - 2021?

Chương trình đào tạo nhân sự kiểm thử phần mềm Manual Software Testing với nội dung đào tạo được cập nhật mới nhất.
Kiểm thử phần mềm thực sự là một lựa chọn nghề nghiệp tốt hiện tại và tương lai.
Bạn chỉ cần học duy nhất 1 khóa đào tạo này là đã hoàn toàn tự tin về chuyên môn để tham gia vào dự án Web tại Doanh nghiệp.

Lịch khai giảng các khóa đào tạo nhân sự - tháng 9 năm 2021

03/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
07/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
21/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
29/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
30/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
10/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
23/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
14/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
18/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Tối Thứ 7, CN (19h-21h)
26/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Chủ nhật (08h-17h)
16/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
17/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
29/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
15/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
09/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
05/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Chủ nhật (08h-17h)
10/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
04/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Tối Thứ 7, CN (19h-21h)
05/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Chủ nhật (08h-17h)
01/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)

Địa điểm và thời lượng đào tạo:

Tại Hà Nội và Hồ Chí Minh (40 giờ).
ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

Hỗ trợ đăng ký tham gia: 0243 7557 333 | 028 2253 2345

Khóa đào tạo nhân sự kiểm thử phần mềm Software Testing - 2021

Xem chương trình học
Ẩn chương trình giảng dạy

Tại sao nên chọn IMIC Technology để khởi nghiệp?