Cập nhật mới nhất

Khóa đào tạo nhân sự lập trình hệ thống nhúng Embedded - 2021

Lớp đào tạo trực tiếp

Căn cứ vào khảo sát đánh giá yêu cầu tuyển dụng nhân sự cho phát triển các dự án về lập trình hệ thống Nhúng Embedded System tại hơn 160+ đối tác tuyển dụng của IMIC Technology trong năm 2018 đến hiện tại 2021 và để đào tạo ra được số lượng cũng như chất lượng nhân sự tốt chuyên môn đáp ứng yêu cầu của các dự án Nhúng, trên cơ sở đó phòng tổ chức đào tạo nhân sự IMIC đưa ra Chương trình đào tạo lập trình Nhúng Embedded gồm có 02 cấp độ đào tạo: Cấp độ 01: Đào tạo kiến thức nền tảng c/c++; Cấp độ 02: Đào tạo kiến thức chuyên môn lập trình Nhúng Embedded.

Tại sao bạn nên tham gia khóa Khóa đào tạo nhân sự lập trình hệ thống nhúng Embedded - 2021?

Kỹ năng hàng đầu trong những năm gần đây là Internet Of Things(IoT), Machine Learning, Artificial Intelligence (AI) và đây là những lĩnh vực cốt lõi trong lập trình nhúng.
Nhu cầu tuyển dụng lập trình viên phát triển Embedded System ở việt nam đang cần rất nhiều, cơn khát nhân sự này không chỉ hiện tại 2021 và còn kéo dài nhiều năm tiếp theo nữa.
Được học và làm dự án thực tế về lập trình Nhúng cùng Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp bạn lĩnh hội được nhiều kiến thức chuyên môn & kinh nghiệm thực tế.

Lịch khai giảng các khóa đào tạo nhân sự - tháng 9 năm 2021

03/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
07/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
21/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
29/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
30/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
10/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
23/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
14/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
18/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Tối Thứ 7, CN (19h-21h)
26/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Chủ nhật (08h-17h)
16/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
17/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
29/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
15/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
09/09/2021
Thứ 3, 5 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 3, 5 (19h-21h)
05/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Chủ nhật (08h-17h)
10/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)
04/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Tối Thứ 7, CN (19h-21h)
05/09/2021
Thứ 7, Chủ Nhật Lịch đào tạo Cuối tuần Chủ nhật (08h-17h)
01/09/2021
Thứ 2, 4, 6 Lịch đào tạo Trong tuần Tối Thứ 2, 4, 6 (19h-21h)

Địa điểm và thời lượng đào tạo:

Tại Hà Nội và Hồ Chí Minh (54 giờ).
ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

Hỗ trợ đăng ký tham gia: 0243 7557 333 | 028 2253 2345

Khóa đào tạo nhân sự lập trình hệ thống nhúng Embedded - 2021

Xem chương trình học
Ẩn chương trình giảng dạy

Tại sao nên chọn IMIC Technology để khởi nghiệp?