Mô hình Agile trong kiểm thử phần mềm

Cập nhật ngày: 02/03/2024 - Đã có 200 lượt xem bài viết này!
Mô hình Agile trong kiểm thử phần mềm
Nếu như trước đây mô hình WaterFall chỉ cho kiểm thử theo vòng tuần hoàn hoặc theo quy trình, có nghĩa là chỉ được kiểm thử sau khi đã hoàn thiện sản phẩm. Như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian để tìm ra lỗi. Nhưng đối với mô hình kiểm thử Agile, chúng ta có thể kiểm thử song song cùng với quy trình xây dựng và phát triển phần mềm từ lúc bắt đầu mới triển khai, và việc này sẽ diễn ra thường xuyên và liên tục. Có nghĩa là làm tới đâu, chúng ta kiểm ngay tới đó thì sẽ rút ngắn giai đoạn tìm ra lỗi hơ

Mô hình Agile trong kiểm thử phần mềm

1.    Test Plan trong Agile

Trong mỗi vòng lặp, Test Plan khi được viết ra nó sẽ lại tiếp tục cập nhật mới liên tục, cho thấy có một sự kiểm tra gắt gao để hạn chế các rủi ro, bao gổm:
-  Test trong phạm vi nào?
-  Test những phần nào, chức năng mới nào?
-  Performance Test và Load Test
-  Phân tích các cơ sở hạ tầng
-  Phân tích các rủi ro, và giải pháp khắc phục
-  Phân tích được sẽ cần bao nhân lực, và dự kiến thời gian hoàn thành sản phẩm.

2.    QA sẽ gặp một số khó khăn trong Agile Test

-  Vì công việc Test được triển khai ngay từ lúc bắt đầu, nên Tester phải tham gia vào semi- developer role.
-  Chu kì để thực hiện execute test hay bị tồn đọng.
-  Không có nhiều thời gian để chuẩn bị Test Plan, và chỉ có một lượng thời gian khá ít để thực hiện test hồi qui.
-  Phải cập nhật liên tục và luôn luôn sẵn sàng đón nhận những thay đổi và chuẩn bị các giải pháp.
Agile vì kiểm soát chặt chẽ nên hạn chế rất nhiều rủi ro, và phát hiện ra lỗi ngay từng phần. Nhưng chính vì điều này cũng có 1 số mặt hạn chế cho người kiểm thử viên. Tuy nhiên, nếu biết phối hợp giữa tester với lập trình viên, với khách hàng thì việc kiểm thử hồi qui sẽ mau chóng hoàn thành và bàn giao sản phẩm đến tay khách hàng.

BTV.Trần Thị Thu Trang
Phòng Truyền Thông IMIC Technology Việt Nam
Hotline: 0916 878 224
Email: trangttt2@imic.edu.vn

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục