Phân tích quy trình phát triển phần mềm Business Analysis

Cập nhật ngày: 06/12/2023 - Đã có 1643 lượt xem bài viết này!
Phân tích quy trình phát triển phần mềm Business Analysis
Bất cứ ai đã từng làm việc trong một dự án phát triển phần mềm đều đồng ý rằng việc có một đội ngũ lành nghề và đa dạng là điều cần thiết để phát triển phần mềm tuyệt vời. Mặc dù mọi thành viên đóng vai trò quan trọng, sự tham gia của một nhà phân tích kinh doanh có thể quyết định sự thất bại hay thành công của dự án.

Phân tích quy trình phát triển phần mềm Business Analysis

  1. Yêu cầu
  2. Giao tiếp
  3. Kiểm tra
  4. Tiết kiệm chi phí
  5. Kết luận

Một nhà phân tích kinh doanh làm việc với bạn để xác định phạm vi dự án của bạn và thiết lập các yêu cầu và tiêu chuẩn mà dự án phải đáp ứng. Giá trị mà một nhà phân tích kinh doanh sẽ mang lại cho nhóm phát triển của bạn là không thể tin được nhưng đôi khi bị bỏ qua cho đến khi quá muộn.

Một nhà phân tích kinh doanh, hoặc đôi khi được gọi là một nhà phân tích hệ thống kinh doanh, phải được tham gia ngay khi bắt đầu một dự án. Nhà phân tích nghiệp vụ làm việc với các bên liên quan để phân tích và ghi lại các quy trình kinh doanh cho hệ thống được phát triển, xác định các yêu cầu chức năng và các tính năng cấp cao, xây dựng chi tiết về dự án phần mềm và các yêu cầu để định hướng dự án và hỗ trợ dự án thực hiện.

Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của phân tích kinh doanh, đây là một số trong nhiều cách mà một nhà phân tích có thể chuyển đổi một dự án.

👉 Yêu cầu

Khi bắt đầu một dự án, một nhà phân tích bắt đầu làm việc với các bên liên quan chính của công ty để truyền đạt các yêu cầu về tầm nhìn và khơi gợi của dự án. Thông thường, nhà phân tích bắt đầu bằng cách xác định vấn đề mà phần mềm mới sẽ cố gắng giải quyết. Điều quan trọng là tham khảo ý kiến ​​với một nhà phân tích có kinh nghiệm, một người sẽ trung thực và thu hẹp tầm nhìn của bạn xuống một thực tế và thực tế. Một nhà phân tích phải đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan có một tầm nhìn thống nhất. Điều này có thể được thực hiện bằng cách làm như sau.

  • Tiến hành phỏng vấn: Phỏng vấn rất phổ biến và có giá trị. Một nhà phân tích có thể nhận biết mối quan tâm của các bên liên quan khác nhau bằng cách đặt một loạt các câu hỏi thăm dò.
  •  Bảng câu hỏi: Nếu có một lượng lớn các bên liên quan, gửi một bảng câu hỏi là một cách hiệu quả để thu thập đầu vào xung quanh các khu vực chính.
  •  Phân tích tài liệu: Một nhà phân tích có thể đi qua các tài liệu hiện có và thu thập dữ liệu liên quan đến các quy trình, mối quan tâm và đề xuất hiện tại.
  •  Tạo mẫu: Khi các bên liên quan không rõ ràng về các yêu cầu của họ, việc xây dựng một nguyên mẫu đơn giản có thể giúp tạo ra sự hiểu biết về hệ thống và các yêu cầu của nó.

Nếu không có phân tích thích hợp trước khi phần mềm được xây dựng, các nhà phát triển có thể sẽ phát triển phần mềm chưa hoàn chỉnh mà không giải quyết được vấn đề mà nó dự định. Hoặc tệ hơn nhiều, phần mềm có thể phải được xây dựng lại khi quá muộn. Đây là lý do mà các nhà phân tích kinh doanh thường đảm nhận vai trò là chủ sở hữu sản phẩm trong một dự án phát triển nhanh.

👉 Giao tiếp

Một trong những vai trò chính của nhà phân tích kinh doanh là tạo điều kiện giao tiếp giữa các bên liên quan và nhà phát triển. Nhà phân tích kinh doanh làm việc với các bên liên quan của dự án để dịch các yêu cầu của họ thành thứ mà các nhà phát triển có thể hiểu được, đồng thời truyền đạt nhu cầu của các nhà phát triển thành một thứ mà các bên liên quan có thể hiểu được.

Một nhà phân tích kinh doanh làm việc như một thông dịch viên cho các nhu cầu của doanh nghiệp. Có một người trong nhóm của bạn sẽ đảm bảo rằng các nhu cầu của các bên liên quan của bạn được đáp ứng và phù hợp với tầm nhìn chung của dự án.

Nếu không có sự giúp đỡ của một nhà phân tích, rất nhiều thời gian có thể được sử dụng không hiệu quả. Các nhà phát triển của bạn không thể dành quá nhiều thời gian cho các cuộc họp mà họ cần tập trung vào phát triển phần mềm. Sau khi nhà phân tích kinh doanh điều tra nhu cầu và yêu cầu của tất cả các bên liên quan, anh ấy / cô ấy có thể truyền đạt chúng rõ ràng cho nhóm phát triển.

Ngoài việc dịch các nhu cầu kinh doanh, các nhà phân tích kinh doanh cũng dịch các vấn đề kỹ thuật cho các bên liên quan. Điều quan trọng đối với các nhà phân tích của bạn là có khả năng phá vỡ các phức tạp kỹ thuật để các bên liên quan của bạn có thể dễ dàng hiểu bất kỳ vấn đề nào có thể bật lên. Bằng cách này, các bên liên quan hiểu những gì các nhà phát triển đang làm để khắc phục các vấn đề và mất bao lâu.

Một lợi ích khác khi có một nhà phân tích kinh doanh trong nhóm của bạn là các kết nối họ có thể có trong cộng đồng doanh nghiệp. Giả sử nhóm của bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nhà thiết kế web hoặc chuyên gia thương hiệu. Nhà phân tích của bạn có thể đã làm việc trên các dự án tương tự như của bạn và có thể cung cấp cho bạn một số liên hệ mà bạn không có quyền truy cập khác.

👉 Kiểm tra

Một nhà phân tích kinh doanh có thể làm việc với các bên liên quan của dự án để xem xét phần mềm khi nó phát triển. Bằng cách thực hiện các bước đi, chơi diễn xuất và các hoạt động thử nghiệm khác, một nhà phân tích kinh doanh có thể hỗ trợ để đảm bảo rằng dự án đáp ứng tất cả các yêu cầu được chỉ định.

Ví dụ, một nhà phân tích kinh doanh có thể giúp viết các trường hợp thử nghiệm chấp nhận của người dùng. Sự hiểu biết của họ về các yêu cầu và mong đợi của dự án sẽ đảm bảo rằng thử nghiệm được thực hiện chính xác và người dùng đưa ra phản hồi có liên quan.

👉 Tiết kiệm chi phí

Sau khi tất cả các yêu cầu của dự án đã được ghi lại và phân tích, các nhà phân tích kinh doanh có thể đưa ra con số đằng sau tất cả chúng. Điều này có nghĩa là bắt đầu từ đầu, chi phí ước tính của dự án sẽ được chia sẻ với tất cả các bên liên quan. Nếu bạn bỏ qua việc có một nhà phân tích kinh doanh trong nhóm của bạn hoặc tham khảo ý kiến ​​với một người, bạn có thể bỏ lỡ các yêu cầu cụ thể sẽ khiến bạn tốn nhiều tiền hơn vì làm lại tốn kém. Do đó, dự án phát triển phần mềm của bạn có thể mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành. Dự án càng mất nhiều thời gian thì càng tốn kém.

👉 Kết luận

Như bạn có thể thấy, phân tích kinh doanh là một phần quan trọng trong việc phát triển phần mềm. Các nhà phân tích kinh doanh là thành viên quan trọng trong nhóm của bạn và họ tạo ra giá trị to lớn cho doanh nghiệp của bạn. Lợi ích của việc có một nhà phân tích thường lớn hơn chi phí khi thêm một người vào nhóm dự án của bạn.

Nếu bạn đang muốn bắt đầu một dự án phát triển phần mềm, một nhà phân tích kinh doanh sẽ có mặt để xem xét phạm vi dự án của bạn, thiết lập các yêu cầu và tiêu chuẩn mà dự án phải đáp ứng, tạo điều kiện giao tiếp với nhóm phát triển và hỗ trợ thực hiện dự án. Có một nhóm trong nhóm của bạn sẽ có giá trị đầu tư ban đầu của bạn và cuối cùng dẫn đến tiết kiệm chi phí tổng thể của dự án. Đặt dự án của bạn trên con đường dẫn đến thành công bằng cách bao gồm một nhà phân tích kinh doanh trong nhóm của bạn từ ngày đầu tiên.

Học Business Analysis - BA cùng Chuyên gia IMIC - Các "Case Study" trực quan và dễ hiểu.

🎁Tại sao bạn nên trở thành 1 BA - Business Analyst vào năm 2022???
✅ Tổ chức International Institute of Business Analysis (IIBA) đưa ra những tiêu chuẩn hướng dẫn về Business Analysis trong (BABOK 3.0), định nghĩa BA là hoạt động tạo điều kiện thay đổi trong doanh nghiệp bằng cách xác định nhu cầu và đề xuất các giải pháp mang lại giá trị cho các bên liên quan. BA cho phép doanh nghiệp nêu rõ nhu cầu và lý do thay đổi cũng như thiết kế và mô tả các giải pháp có thể mang lại giá trị.
✅ BA được thực hiện dựa trên nhiều sáng kiến khác nhau trong một doanh nghiệp. Các sáng kiến có thể là chiến lược, chiến thuật hoặc hoạt động. BA có thể được thực hiện trong phạm vi của một dự án hoặc trong suốt quá trình phát triển và cải tiến liên tục của doanh nghiệp. Nó có thể được sử dụng để hiểu trạng thái hiện tại, xác định trạng thái tương lai và xác định các hoạt động cần thiết để chuyển từ trạng thái hiện tại sang trạng thái tương lai.

🎁 Một nhà Business Analyst có phải là một nghề nghiệp tốt?
✅ Câu trả lời đơn giản là có - trở thành Business Analyst là một lựa chọn nghề nghiệp tốt và tạo cơ hội cho việc học hỏi suốt đời và giải quyết các thách thức để đưa ra giải pháp cho các vấn đề trong công việc của một BA. 
✅ Bạn có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau để áp dụng các kỹ năng của mình. Quan trọng nhất là nghề đang tiếp tục phát triển và phát triển chuyên nghiệp theo kịp với những thay đổi của công nghệ. 
✅ Nếu hôm nay, bạn tiến hành tìm kiếm trên bất kỳ trang web việc làm, bảng việc làm hoặc các trang mạng như LinkedIn, bạn sẽ thấy nhiều danh sách việc làm cho vai trò nhà Business Analyst.

🎁 Một BA có yêu cầu phải biết coding không?
✅ Câu trả lời là không. Các nhà BA làm việc cùng với các chuyên gia công nghệ và quy trình phát triển dự án. Nhưng họ không tham gia vào việc viết mã/lập trình, đó là công việc của các lập trình viên.

🎁 Vai trò và trách nhiệm của một nhà Business Analyst IT là gì?
✅  Thu thập và phân tích thông tin.
✅  Hình thành và kiểm tra các giả thuyết.
✅  Phát triển và truyền đạt các khuyến nghị.
✅  Thực hiện các khuyến nghị bằng cách cộng tác với khách hàng.
✅  Trình bày kết quả cho quản lý khách hàng.
✅  Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan bên ngoài của một tổ chức.
✅  Hiểu và điều tra phản hồi về các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp.
✅  Xác định các quy trình và công nghệ cần thiết để thực hiện các khuyến nghị.
✅ Nhận các đề xuất từ ​​quản lý cấp cao về các phương pháp tốt nhất để giới thiệu các khuyến nghị cho doanh nghiệp.
✅ Sử dụng thực hành mô hình hóa dữ liệu để phân tích các thủ tục nghiệp vụ.
✅ Đề xuất khung cho các cải tiến chiến lược và các hoạt động.
✅ Cân nhắc những lợi thế và rủi ro tiềm ẩn của các đề xuất được đưa ra.
✅ Xác định các cơ hội cải tiến trong các hoạt động và quy trình nghiệp vụ. sửa đổi hệ thống kinh doanh và thiết kế các giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu.

🎁 Làm thế nào để trở thành một Business Analyst tốt?
✅ Có được các kỹ năng và chuyên môn cần thiết để bắt đầu sự nghiệp của bạn với tư cách là một business analyst, hoặc có sự am hiểu về CNTT/CNPM. Nỗ lực là người giao tiếp và phân tích dữ liệu tốt.
✅ Nhận một công việc ở cấp độ đầu vào - Ban đầu, bạn có thể đảm nhận một vị trí cấp độ đầu vào (developer hoặc quality assurance) bao gồm thu thập, phân tích, giao tiếp, lập tài liệu dự án và kiểm tra dữ liệu người dùng.
✅ Tiến lên các cấp bậc cao hơn - Khi bạn đã phát triển sự quan tâm đến một lĩnh vực cụ thể, bạn có thể tiến lên các vị trí quản lý 
cao hơn. Sau khi tích lũy kinh nghiệm trong một lĩnh vực cụ thể, bạn có thể trở thành một chuyên gia về chủ đề (SME) sẽ giúp bạn chọn bước tiếp theo trong quá trình phát triển nghề nghiệp business analyst của mình. 
✅ Với nhiều kinh nghiệm hơn, bạn có thể đảm nhận các dự án lớn hơn (hoặc phức tạp hơn) có thể cho phép bạn đảm nhận các vai trò 
công việc như:
✅ Chuyên viên phân tích kinh doanh CNTT (IT Business Analyst).
✅ Chuyên viên phân tích kinh doanh cấp cao (hoặc trưởng nhóm - Senior Business Analyst).
✅ Giám đốc sản xuất (Product Manager).

🎁 Lời cam kết của khóa đào tạo nhân sự về Business Analyst?
✅  Đây là khóa đào tạo đầy đủ và chi tiết nhất về Business Analyst từ trước đến nay. Bạn được học cùng Chuyên gia có hơn 12+ năm Kinh nghiệm trong nghề, được học theo Chương trình đào tạo chuẩn Quốc tế của IIBA/BABOK 3.0.
✅  Các bài thực hành trong khóa đào tạo là các "Case Study" rất thực tế mà Chuyên gia IMIC đã dành nhiều tâm huyết biên soạn và đã đưa vào khóa đào tạo cho chính các Học viên của mình.
✅  Tất cả các phần trong khóa đào tạo được diễn đạt một cách trực quan nhất, dễ hiểu nhất và học được nhiều kỹ năng khi làm việc team work với sự tận tình chỉ dạy của Chuyên gia.
⚠️ Đặc biệt! Cam kết hỗ trợ giới thiệu nhân sự sau Tốt nghiệp sang một số Doanh nghiệp là đối tác Tuyển dụng nhân sự của IMIC tại Hà Nội | Hồ Chí Minh (với điều kiện bạn cần nghiêm túc với việc học & nỗ lực học tập để đạt kết quả tốt nhất).

 

Bạn đang muốn tìm kiếm 1 công việc với mức thu nhập cao.
✅ Hoặc là bạn đang muốn chuyển đổi công việc mà chưa biết theo học ngành nghề gì cho tốt.
✅ Giới thiệu với bạn Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn trong 12 tháng với những điều đặc biệt mà chỉ có tại IMIC và đây cũng chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn:
👉 Thứ nhất: Học viên được đào tạo bài bản kỹ năng, kiến thức chuyên môn lý thuyết, thực hành, thực chiến nhiều dự án và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm dự án cũng như tâm huyết truyền nghề.
👉 Thứ hai: Được ký hợp đồng cam kết chất lượng đào tạo cũng như mức lương sau tốt nghiệp và đi làm tại các đối tác tuyển dụng của IMIC. Trả lại học phí nếu không đúng những gì đã ký kết.
👉 Thứ ba: Cam kết hỗ trợ giới thiệu công việc sang đối tác tuyển dụng trong vòng 10 năm liên tục.
👉 Thứ tư: Được hỗ trợ tài chính với mức lãi suất 0 đồng qua ngân hàng VIB Bank.
👉  Có 4 Chương trình đào tạo nhân sự dài hạn dành cho bạn lựa chọn theo học. Gồm có:
1)  Data Scientist full-stack
2)  Embedded System & IoT development full-stack
3)  Game development full-stack
4)  Web development full-stack 
✅ Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của mình. Và tuyệt vời hơn nữa nếu IMIC được góp phần vào sự thành công của bạn. 
✅ Hãy liên hệ ngay với Phòng tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ về thủ tục nhập học.
✅ Chúc bạn luôn có nhiều sức khỏe và thành công!

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục