Chuyển nhanh dữ liệu Hàng thành Cột

Cập nhật ngày: 30/09/2023 - Đã có 12250 lượt xem bài viết này!
Chuyển nhanh dữ liệu Hàng thành Cột
Bạn đang có danh sách dữ liệu danh sách ngân hàng như hình (dữ liệu được sắp xếp theo 1 cột, nhiều dòng, cứ 3 dòng là 1 CN/PGD của Ngân hàng, theo thứ tự lần lượt: Tên CN/PGD, Tên Ngân hàng, Địa chỉ, bạn cần chuyển về danh sách từng CN/PGD theo hàng.

Chuyển nhanh dữ liệu Hàng thành Cột | Học Excel nâng cao ở đâu tốt?

Bạn đang có danh sách dữ liệu danh sách ngân hàng như hình (dữ liệu được sắp xếp theo 1 cột, nhiều dòng, cứ 3 dòng là 1 CN/PGD của Ngân hàng, theo thứ tự lần lượt: Tên CN/PGD, Tên Ngân hàng, Địa chỉ, bạn cần chuyển về danh sách từng CN/PGD theo hàng.

Cách thực hiện

  • Cách 1:

Bước 1: Đánh số thứ tự tương tứng 1,2,3 cho tất cả các dòng tiếp theo (sử dụng copy cells) : 

Bước 2: Thực hiện filter dữ liệu theo cột số thứ tự vừa đánh tại bước 1, lần lượt lọc từng số, sau đó copy cột dữ liệu vừa lọc paste vào sheet kết quả:

  • Cách 2:

Bước 1: Tại vùng kết quả, thực hiện điền 2 dòng mẫu: một ký tự bất kỳ (mục đích để bước 2 thay thế ký tự này thành địa chỉ sheet) + A (đây là tên cột ở sheet dữ liệu) + số (Số này là chỉ số dòng ở sheet dữ liệu), sau đó sao chép dữ liệu này xuống các dòng phía dưới:

Bước 2: Thực hiện thay thế (Ctrl+H): Find what: “imic”; Replace with: “=’Dữ liệu’!”,=> Replace All và xem kết quả nhận được.

Để có thể sẵn sàng thực hành bài tập này, các bạn vui lòng tải tài nguyên về tại đường dẫn: https://imic.edu.vn/ky-nang-Excel/bai-hoc-04.xlsx

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục