Các cách lập danh sách giá trị duy nhất trong Excel

Cập nhật ngày: 02/03/2024 - Đã có 1322285 lượt xem bài viết này!
Các cách lập danh sách giá trị duy nhất trong Excel
Chúng ta có 1 danh sách có nhiều giá trị trùng lặp, yêu cầu phải lấy giá trị duy nhất từ một danh sách này, IMIC-Technology giới thiệu đến các bạn 4 cách để lấy giá trị duy nhất.

Các cách lập danh sách giá trị duy nhất trong Excel | Học excel nâng cao ở đâu tốt ?

Chúng ta có 1 danh sách có nhiều giá trị trùng lặp, yêu cầu phải lấy giá trị duy nhất từ một danh sách này, IMIC-Technology giới thiệu đến các bạn 4 cách để lấy giá trị duy nhất như sau:

Cách 1: Dùng Remove Duplicate:

👉 Bước 1: Chọn vùng cần lấy giá trị duy nhất, vào Tab Data -> Remove Duplicate (phím tắt Alt+A+M)

👉 Bước 2: Hộp thoại Remove Duplicate hiện ra, nếu vùng dữ liệu có nhiều cột thì chọn một hoặc những cột nào cần xét để bỏ giá trị trùng lặp rồi ấn “OK” để thực thi, nếu chỉ có 1 cột thì nhấn “OK” để thực thi.

Kết quả hiện ra sẽ có thông báo bao nhiêu giá trị trùng được tìm thấy và loại bỏ và có bao nhiếu giá trị duy nhất được giữ lại:

Cách 2: dùng Advanced Filter:

👉 Bước 1: Vào Tab Data -> Advanced Filter

👉 Bước 2: hộp thoại Advanced Filter hiện ra, chọn: Action: Copy to another location; List range: chọn vùng có giá trị cần bỏ trùng; Criteria range: bỏ trống; Copy to: chọn ô muốn đặt kết quả; và tích chọn “Unique record only” => OK để thực thi

Cách 3: Dùng công thức mảng:

👉 Bước 1: Tại ô kết quả, công thức được thiết lập như sau:

=IFERROR(INDEX('Lấy giá trị duy nhất'!$F$5:$F$28,MATCH(0,COUNTIF('danh sách duy nhất'!$C$2:C2,'Lấy giá trị duy nhất'!$F$5:$F$28),0)),"")
Trong đó: tham số thứ 1 của hàm INDEX là vùng có giá trị trùng lặp, tham số thứ 2 là hàm Match để tìm kiếm số 0 trong vùng kết quả của Countif, với countif vùng giá trị cần đếm là vùng kết quả bắt đầu từ ô phía trên của ô kết quả (C2) điều kiện đếm là vùng có giá trị trùng lặp. Nếu không tìm thấy số 0 (tức là đã hết giá trị duy nhất) thì hàm báo lỗi #NA và hàm IfError sẽ trả về kết quả chuỗi rỗng.

👉 Bước 2: Copy công thức cho những ô phía dưới vùng kết quả.

Cách 4: Dùng hàm unique (office 365)

Hàm thiết lập như sau:
=UNIQUE('Lấy giá trị duy nhất'!$F$5:$F$28)
Trong đó tham số đưa vào của hàm Unique là vùng có giá trị trùng lặp.

Để có thể sẵn sàng thực hành bài tập này, các bạn vui lòng tải tài nguyên về tại đường dẫn: https://imic.edu.vn/ky-nang-Excel/bai-thuc-hanh-so-13.xlsx

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục