Tạo Header & Footer khác nhau giữa trang chẵn và trang lẻ

Cập nhật ngày: 13/04/2024 - Đã có 15893 lượt xem bài viết này!
Tạo Header & Footer khác nhau giữa trang chẵn và trang lẻ
Excel hỗ trợ cho bạn có thể tạo Header và Footer, bạn có thể tùy chọn tạo Header và Footer khác nhau giữa trang chẵn và trang lẻ hoặc giữa trang đầu tiên và các trang tiếp theo.

Tạo Header & Footer khác nhau giữa trang chẵn và trang lẻ | Học excel nâng cao ở đâu tốt ?

Excel hỗ trợ cho bạn có thể tạo Header và Footer, bạn có thể tùy chọn tạo Header và Footer khác nhau giữa trang chẵn và trang lẻ hoặc giữa trang đầu tiên và các trang tiếp theo.

Để tạo Header và Footer trong Excel, bạn thực hiện các bước sau

👉 Bước 1: tại Tab Insert bạn chọn Text -> Header & Footer

Hoặc bạn chọn chế độ view của excel là Page layout:

👉 Bước 2: Bạn chọn Add header hoặc Add footer và tích chọn: Different Odd & Even Pages trong tab ngữ cảnh Header & Footer:

👉 Bước 3: bạn đi thiết lập header hoặc footer tùy theo nhu cầu, do trang chẵn và lẻ khác nhau nên bạn sẽ đi thực hiện cho trang 1 và trang 2. Các trang tiếp theo nếu là trang lẻ sẽ thực hiện theo trang 1 và nếu trang chẵn sẽ thực hiện treo trang 2.

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục