Tổng hợp nhanh dữ liệu từ nhiều bảng tính Excel

Cập nhật ngày: 26/03/2023 - Đã có 142223 lượt xem bài viết này!
Tổng hợp nhanh dữ liệu từ nhiều bảng tính Excel
Excel cho phép bạn nhanh chóng có thể thiết lập công thức cho nhiều sheets liên tục có cấu trúc dữ liệu giống nhau, ví dụ bạn có dữ liệu kế hoạch và thực tế của từng sản phẩm của từng quý trong năm 2020, mỗi quý là một sheets. Nhiệm vụ bạn cần tổng hợp cho năm 2020 (hàm sử dụng là hàm SUM).

Tổng hợp nhanh dữ liệu từ nhiều bảng tính Excel | Học excel nâng cao ở đâu tốt ?

Excel cho phép bạn nhanh chóng có thể thiết lập công thức cho nhiều sheets liên tục có cấu trúc dữ liệu giống nhau, ví dụ bạn có dữ liệu kế hoạch và thực tế của từng sản phẩm của từng quý trong năm 2020, mỗi quý là một sheets. Nhiệm vụ bạn cần tổng hợp cho năm 2020  (hàm sử dụng là hàm SUM). 

Để tổng hợp thay vì bạn phải trỏ chuột để chọn từng ô trong từng sheets thì bạn chỉ cần thực hiện: tại ô B4 của sheet tổng hợp bạn dùng hàm Sum sau đó chọn tham số là ô B4 của sheet TH1, bạn ấn giữ phím shift và chọn đến TH4, bỏ qua TH2, TH3: kết quả công thức như sau:

Bạn enter để thực thi phép tính, và bạn nhận kết quả là tổng của 4 sheets. Đây là cách nhanh để bạn có thể tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheets với các sheets là liền kê liên tục nhau.

👉 Để có thể sẵn sàng thực hành bài tập này, các bạn vui lòng tải tài nguyên về tại đường dẫn: https://imic.edu.vn/ky-nang-Excel/bai-thuc-hanh-so-15.xlsx

Xem khóa đào tạo nhân sự theo danh mục!

Xem các khóa đào tạo nhân sự