Đặt Name Range hàng loạt theo dòng hoặc cột

Cập nhật ngày: 15/07/2024 - Đã có 111862 lượt xem bài viết này!
Đặt Name Range hàng loạt theo dòng hoặc cột
Name range trong excel là việc bạn đặt tên cho một vùng, khi đó bạn có thể sử dụng name range này trong công thức hoặc các lệnh.

Tổng hợp nhanh dữ liệu từ nhiều bảng tính Excel | Học excel nâng cao ở đâu tốt ?

Lợi ích của việc đặt name range:

  • Bạn không mất quá nhiều thời gian đề kiểm tra dãy ô mỗi khi viết công thức.
  • Chỉ cần nhớ tên, không cần nhớ dãy range với nhiều ký tự.
  • Nếu sử dụng range nguyên bản đưa vào công thức, sau này mỗi khi bạn thay đổi độ dài của range thì phải vào công thức thay đổi. Nếu chỉ một công thức thôi thì đơn giản, nếu có cả trăm công thức thì điều này quả là tệ hại. Khi đặt tên cho dãy ô đó rồi thì bạn chỉ cần vào edit lai độ dài tham chiếu của range name.

Để đặt tên hàng loạt trong Excel chúng ta sử dụng “From Selection Option”. Đây là cách nên dùng nếu bạn có dữ liệu ở dạng bảng, và bạn muốn đặt tên cho mỗi cột / hàng sao cho nhanh nhất.

Ví dụ bạn cần đặt tên cho mỗi huyện/quận trong tỉnh là tên tỉnh đó: 

Như ví dụ trên, chúng ta sẽ lấy tiêu đề làm tên và đặt cho các cột, các bước:

👉 Bước 1: Chọn toàn bộ bảng dữ liệu cần đặt tên, bao gồm cà phần tiêu đề.

👉 Bước 2: Vào tab Formulas , chọn Create from Selection (phím tắt là Ctr + Shift + F3).

👉 Bước 3: Một hộp thoại xuất hiện, bạn hãy tick vào cách tạo tên theo ý mình.

  • Top row: Tên của mỗi cột sẽ lấy ở dòng trên cùng.
  • Left column: Tên của mỗi hàng sẽ lấy ở cột đầu tiên bên trái.
  • Bottom row: Tên của mỗi cột sẽ lấy ở dòng cuối cùng
  • Right column: Tên của mỗi hàng sẽ lấy ở cột cuối cùng bên phải

Như trong bảng dữ liệu của trên thì sẽ chọn Top row, sau đó nhấn OK là xong.

Như vậy khi làm cách này nó sẽ tự động đặt tên theo tiêu đề. Nếu tiêu đề có khoảng trắng nó sẽ chuyển thành dấu gạch dưới _.

👉 Để có thể sẵn sàng thực hành bài tập này, các bạn vui lòng tải tài nguyên về tại đường dẫn: https://imic.edu.vn/ky-nang-Excel/bai-thuc-hanh-so-16.xlsx

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục