THỰC CHIẾN TRÊN DỰ ÁN TRỞ THÀNH DATA SCIENTIST từ Zero đến Mastery

Cập nhật ngày: 13/04/2024 - Đã có 300 lượt xem bài viết này!
THỰC CHIẾN TRÊN DỰ ÁN TRỞ THÀNH DATA SCIENTIST từ Zero đến Mastery
👉 Data Scientist đã trở thành công việc được khao khát nhất trong thời đại số hiện nay, với nhu cầu rất lớn, hàng triệu cơ hội và mức thu nhập cao. Điều này là do việc tạo ra dữ liệu kinh doanh khổng lồ, có tiềm năng to lớn để cung cấp những hiểu biết kinh doanh có giá trị.

THỰC CHIẾN TRÊN DỰ ÁN TRỞ THÀNH DATA SCIENTIST từ Zero đến Mastery

🎯 THỰC CHIẾN TRÊN DỰ ÁN
TRỞ THÀNH DATA SCIENTIST từ Zero đến Mastery 🎁🎁
👉 Data Scientist đã trở thành công việc được khao khát nhất trong thời đại số hiện nay, với nhu cầu rất lớn, hàng triệu cơ hội và mức thu nhập cao. Điều này là do việc tạo ra dữ liệu kinh doanh khổng lồ, có tiềm năng to lớn để cung cấp những hiểu biết kinh doanh có giá trị.
👉 Công việc của 1 Data Scientist’s là thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, Clean, Transform, Prepare và sau đó sử dụng các kỹ năng Statistics, Machine & Deep Learning để đưa ra các thống kê, dự đoán chi tiết dựa trên Models.
📣 Các kỹ năng cần thiết để trở thành Data Scientist là gì?
Khoa học dữ liệu đa ngành bao gồm lập trình, toán học, thống kê, học máy và kiến thức kinh doanh/lĩnh vực.
👉 Technical skills cần thiết cho các nhà khoa học dữ liệu bao gồm:
1) Programming - Python ( Core Python, Essential Data Science packages,..)
2) Mathematics  (Linear Algebra, Probability, Derivatives, Matrices,..)
3) Statistics  (Descriptive data analysis, Sampling, Probability distributions, Hypothesis Testing,..)
4) Data Collection and Cleaning
5) Data Visualisation and Exploratory Data Analysis
6) Machine & Deep Learning Modelling and Model Deployment
👉 Non-technical skills bao gồm:
1) Trí tò mò phân tích - Đặt câu hỏi về mọi thứ
2) Trực giác dữ liệu - Ý nghĩa của dữ liệu
3) Hiểu biết kinh doanh mạnh mẽ
4) Giao tiếp hiệu quả
🎯 Khóa đào tạo nhân sự Data Scientist tại IMIC sẽ trang bị cho học viên đầy đủ kỹ năng, kiến thức chuyên môn thực chiến trên dự án Python, Data Analysis, Machine & Deep Learning, còn là tiền đề tốt để thực hiện các nghiên cứu ứng dụng công nghệ AI vào cuộc sống thường ngày như: trợ lý giọng nói, phân tích nhận diện hình ảnh trong y tế, giao thông, công nghiệp, truy xuất nguồn gốc,...
👉 Bạn sẽ được học và thực chiến trên các dự án cùng Chuyên gia Henry Nguyen có hơn 14 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu/phát triển ứng dụng ML/AI, Machine Learning Engineer/AI Researcher/Project Manager.
👉 Được hỗ trợ chuyên môn từ Chuyên gia ngay cả khi đã Tốt nghiệp khóa đào tạo và đi làm.
👉 Được giới thiệu hồ sơ sang các đối tác tuyển dụng của IMIC ở Hà Nội | Hồ Chí Minh.
👉 Được tham gia các sự kiện về tuyển dụng và công nghệ khi IMIC tổ chức cùng đối tác.
🎯 IMIC là tổ chức tiên phong về "Đào Tạo Nhân Sự", với hơn 160+ đối tác Tuyển dụng trong ngành CNTT sẽ giúp học viên sau Tốt nghiệp nhận được nhiều cơ hội nghề nghiệp với mức thu nhập tốt.

Tham khảo các khóa đào tạo nhân sự qua danh mục